עמוד:77

. 2 שיחה בכיתה המילה "קיץ" מופיעה בשיר שלוש פעמים ; המילה "רוח" מופיעה בו רק פעם אחת . מה דעתכם , האם זהו שיר על הקיץ ? על הרוח ? על משהו אחר ? . 3 א . המילה "רוח" מופיעה בשיר רק פעם אחת , אבל על הנ וֹ כח וּ ת שלה מעידים דברים אחרים , למשל העשב . כיצד ? ב . נורית זרחי כותבת : " ואת פּ סיע וֹ ת הקיץ העלים הח וֹ . ל" עצמו עיניים ונסו לצייר בדמיון את המראה . איך החול מעלים את פסיעות הקיץ ? מי או מה גורם לזה ? ג . חשבו על המשמעות של המילה "ש בּ . ת" חשבו גם מה קורה לחלק מהעצים בסתיו . מה לדעתכם מתארת המשוררת בשורות : " וכל עצי החר שׁ כּ בר ע שׂוּ שׁבּ ? ת" . 4 בשורה האחרונה בשיר יש מילים של פּ רדה . מי נפרד וממה ? . 5 משוררים לא מעטים כתבו על הרוח . הנה קטעים משני שירים : מתוך : ר וּ ח שׁ ט וּ ת , אבי ק וֹ רן פּ תע את ה בּ ר וֹשׁ העיף ה וּ א ואת כּ ל העיר הציף ה וּ א איזה ר וּ ח שׁ ט וּ ת ! בּשׁ ריקה צנח למטה וּ פרץ י שׁ ר ה בּ יתה - סתם ל לֹ א ר שׁוּ ת . איזה ר וּ ח , איזה ר וּ ח , ה וּ א ע וֹשׂ ה לי מצב ר וּ ח שׁ תי פּ ח ר וּ ח וֹ . מתוך : א וּ ף איז וֹ ר וּ ח , נתן אלתרמן א וּ ף איז וֹ ר וּ ח א וּ ף איז וֹ ר וּ ח אי ךְ זה ד וֹ הר שׁוֹ טף וּ מפזר ערמ וֹ ת וה וֹ פ ךְ מס כּ מ וֹ ת וד וֹ לג על גדר למרחב ה פּ ת וּ ח וז וֹ נק וח וֹ זר יא תן רגע לנ וּ ח שׁוּ ם דבר אינ וֹ ע וֹ זר א וּ ף איז וֹ ר וּ ח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר