עמוד:76

כּ מ וֹ סימן בּ ספר | נ וּ רית זרחי הר וּ ח בּ ח וּ צ וֹ ת העיר וּ ב כּכּ ר שׁ ט , וכל עצי החר שׁ כּ בר ע שׂוּ שׁבּ ת . בּ מדר וֹ נ וֹ ת ר וֹ עד הע שׂ ב , לא יכל לחדל ואת פּ סיע וֹ ת הקיץ העלים הח וֹ ל . הצ פּוֹ רים ר וֹ ג שׁוֹ ת : " הקיץ ה שׁ תנה " , ע וֹ זב וֹ ת בּ לי להמתין להתראה שׁ ניה , וּ בחצר נ וֹ תר וּ רק שׁ ני דר וֹ רים ות וֹ ר , כּ מ וֹ סימן בּ ספר : "קיץ , זכר לחזר " ! . 1 קראו את השיר , וחשבו איזו תקופה הוא מתאר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר