עמוד:66

הנמר וּ נגינת החליל | סיפור עם מפי יהודי אתיופיה מע שׂ ה בּ נער ר וֹ עה שׁ מדי י וֹ ם היה י וֹ צא עם עדר פּ ר וֹ תיו אל הנהר שׁבּשׁוּ לי היער . שׁ ם היה י וֹשׁ ב , מבעיר לעצמ וֹ מד וּ רה וּ מנגן בּשׁ מ בּ ק וֹ , חליל ר וֹ עים , שׁ ע שׂ ה בּ מ וֹ ידיו מקנה שׁ גדל בּ נהר . בּ ע וֹ ד ה וּ א מנגן , החל וּ חי וֹ ת היער לצאת מן היער וּ להאזין למנגינת וֹ המפלאה . ה וֹ ריו הזהיר וּ ה וּ תמיד מ פּ ני הנמר הט וֹ רף . י וֹ ם אחד יצא הנער עם עדר ה בּ קר אל הנהר , הבעיר מד וּ רה כּ הרגל וֹ והחל מנגן בּ חליל וֹ . יצא וּ חי וֹ ת היער להאזין לנגינת וֹ . לפתע זנק מן היער נמר מבעית , ח שׂ ף שׁ ניו ונהם , אבל כּשׁשׁ מע את נגינת הנער , י שׁ ב גם ה וּ א למרגל וֹ תיו והאזין ל וֹ . כּ א שׁ ר הפסיק הנער לרגע מנגינת וֹ , כּ די לנ שׁ ם , רגז הנמר והחל לה כּוֹ ת בּוֹ בּ זנב וֹ , כּשׁ ה וּ א ח וֹשׂ ף שׁ ניו ונ וֹ הם . נגן הנער שׁוּ ב , והנמר נרגע וי שׁ ב שׁ קט לרגליו . ח שׁ ב הנער – מה אע שׂ ה כּ די שׁ א וּ כל להפסיק לנגן ? נטל חל וּ ק מחל וּ קי הנחל , חממ וֹ בּ גחלים ל וֹ הט וֹ ת , הניח וֹ בּ כף הקלע והעיפ וֹ אל הנמר . פּ גע חל וּ ק האבן בּ נמר שׁ חמק וּ ברח . מעתה נגן הנער רק בּ פני מי שׁבּ חר . ( רשם רפי מלכה , מפי עלם ליג ( ' כּ ף הקלע - המקום בכלי הקלע שבו הונחה האבן ליידוי . . 4 חליל הרועים היה חלק בלתי נפרד מן התרבות של יהודי אתיופיה . לפניכם סיפור שמתאר את האמונה בכוחם של החליל ושל הצלילים העולים ממנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר