עמוד:34

מפי אל מ פּ י אל , מ פּ י אל אין א דּ יר כּ ה' אין גּ ד וֹ לה כּתּוֹ רה אין הד וּ ר כּ ה' אין ז כּ אה כּתּוֹ רה אין טה וֹ ר כּ ה' אין כּ ב וּ דה כּתּוֹ רה אין מל ךְ כּ ה' אין סמ וּ כה כּתּוֹ רה אין פּוֹ דה כּ ה' אין קד וֹשׁ ה כּתּוֹ רה אין שׁוֹ מר כּ ה' אין תמימה כּתּוֹ רה ית בּ ר ךְ י שׂ ראל ואין בּ ר וּךְ כּ בן עמרם ואין דּוֹ ר שׁהּ כּ י שׂ ראל . ואין ותיק כּ בן עמרם ואין ח וֹ מד הּ כּ י שׂ ראל . ואין י שׁ ר כּ בן עמרם ואין ל וֹ מד הּ כּ י שׂ ראל . ואין נביא כּ בן עמרם ואין ע וֹ זר הּ כּ י שׂ ראל . ואין צ דּ יק כּ בן עמרם ואין ר וֹ ח שׁהּ כּ י שׂ ראל . ואין שׁ לם כּ בן עמרם ואין תּוֹ מכ הּ כּ י שׂ ראל . . 4 א . " ואין ברוך כבן עמרם . " למה הכוונה ? ב . " ואין דורשה כישראל . " הצורה דּוֹ רש הּ מורכבת מהפועל "לדרוש" ומהמוספית " הּ , " שפירושה אותה ( כלומר את התורה . ( מצאו עוד שני פעלים בטור השמאלי שצורתם דומה והסבירו אותם . . 5 א . את מי משבח הפיוט ? ב . מה דעתכם , למה הפיוט משבח ארבעה אלו ? ג . שערו למה שרים את הפיוט בשמחת תורה דווקא . . 6 שימו לב למילות השבח בפיוט - מצאו שלוש מילים המשמשות גם בלשון הדיבור , ושלוש שאינכם רגילים לשמוע בעברית המדוברת בימינו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר