עמוד:31

בעלייה השישית , שנקראת " עליית כל הנערים , " נוהגים לפרוס טלית ולהעמיד מתחתיה את כל הילדים בבית הכנסת . אחד המבוגרים עולה לתורה ומברך את בּ רכות התורה בקול , והילדים חוזרים אחריו . לאחר סיום הקריאה אומרים יחד כל הילדים את " המלאך הגואל . " האחרון שעולה לתורה בעלייה השביעית ומסיים לקרוא אותה נקרא " חתן תורה . " מיד לאחר מכן מביאים ספר תורה אחר ומתחילים בקריאת התורה מחדש בפרשת בראשית . הראשון שמתחיל את קריאת התורה נקרא " חתן בראשית . " נהוג גם שחתן התורה וחתן בראשית מזמינים את כל המתפללים לקידוש . . 3 על פי הפסוק בחומש ויקרא , כיצד נקרא היום השמיני ? א . אשה לה' ב . עצרת ג . מלאכת עבודה ד . מקרא קודש . 4 לפי המשל שמביא רש"י על ויקרא כג , נותן ה' את שמיני עצרת לעם ישראל כי : א . קשה לו להיפרד מהם ב . רצה להזמין אותם לסעודה ג . הגיע זמנם לעזוב אותו ד . שבעה ימים הם מעט זמן . 5 " שמיני עצרת" נקרא דווקא בשם זה כי : א . יום זה עוצר ומסיים את שבעת ימי החג ב . חג זה מונה שמונה ימים ג . בחג זה עוצרים מבישול ד . חג זה הוא היום השמיני של חג שמחת תורה . 6 היכנסו לפעילות המתוקשבת על שמחת תורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר