עמוד:30

שמיני עצרת ושמחת תורה ביום השמיני מקרא-קדש יהיה לכם והקרבתם אשה לה' עצרת הוא כל-מלאכת עבדה לא תעשו . ( ויקרא כג , לו ) . 1 תארו את הרגשתכם בשמחת תורה . מה גורם לכם להתרגשות בזמן זה ? כיצד נראית שמחת התורה בבית הכנסת שאתם מתפללים ב וֹ? כיצד נראים פני האנשים ומדוע ? מה מחזיקים האנשים ? . 2 חג הסוכות נמשך שבעה ימים , והיום השמיני נקרא " שׁ מיני עצרת , " והוא חג בפני עצמו . מהו החג הזה ? על כך תקראו בקטע המידע שלפניכם . " שמיני עצרת" הוא חג שחל למחרת היום השביעי והאחרון של חג הסוכות . בתורה נקרא החג " שמיני עצרת" מש וּ ם שיום זה עוצר ומסיים את שבעת ימי חג הסוכות . וכך מסביר רש"י את הסיבה לחג : " מש ָׁ ל למלך שזמן את בניו לסעודה לכך וכך ימים , כיון שהגיע זמנם להפטר , אמר : בני , בבקש ָׁ ה מכם עכבו עמי עוד יום , קשה עלי פרידתכם . " ( רש , "י ויקרא כג , לו ) עם זאת שמיני עצרת נחשב כחג בפני עצמו , ואין מקיימים בו את המצו וֹ ת המיוחדות של חג הסוכות , כמו ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים . בתפילת מוסף של שמיני עצרת מתחילים להתפלל על הגשמים ואומרים את תפילת הגשם . מכאן ואיל ךְ מתחילים להזכיר גב וּ ר וֹ ת גשמים בתפילת שמונה עשרה במילים " משיב הרוח ומוריד הגשם . " בתקופה מאוחרת יותר הפך יום שמיני עצרת גם ליום " שמחת תורה . " ביום זה אנו מציינים את הסיום של קריאת כל ה פּ רשות שבתורה , ומתחילים לקרוא את התורה מחדש . כדי לחגוג את הסיום של קריאת התורה נוהגים להוציא את כל ספרי התורה מארון הקודש ולהקיף עמם את הבימה שבע פעמים בשירה ובריקודים . ההקפות נערכות בליל החג ובבוקר החג , ויש הנוהגים לערוך גם במוצאי החג הקפות ציבוריות בליו וּ י תזמורת שנקראות " הקפות שניות . " בשמחת תורה נוהגים גם לקרוא בתורה בליל החג , מנהג שלא נהוג באף חג אחר . ביום החג , בתפילת שחרית , מסיימים את קריאת התורה בפרשת " וזאת ה בּ רכה" - ה פּ רשה האחרונה בח וּ מש דברים . לכבוד סיום הקריאה בתורה נוהגים להעלות את כל המתפללים לתורה , גם נערים מתחת לגיל בר מצווה , ולכן חוזרים על חמש העליות הראשונות ( חמשת הקטעים הראשונים בפרשה ) פעמים אחדות , כדי שכל המתפללים יוכלו לעלות לתורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר