עמוד:24

יום הכיפורים יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר בשנה . הוא מוזכר בח וּ מש ויקרא : " אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא . " ( ויקרא כג , כז ) ביום זה האדם משתדל להיטהר מכל חטאיו לקראת סליחה וכפרה , כמו שכתוב : " כי-ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם , לפני ה' תטהרו . " ( ויקרא טז , ל ) . 1 מהו התאריך בו חל יום הכיפורים על פי לוח השנה העברי הנהוג בימינו ? מנהגי ערב יום הכיפורים ישנם מנהגים שונים שמכינים ומטהרים את האדם לקראת יום הכיפורים : א . כפרות - לוקחים את הכפרה , מסובבים מעל ראש האדם וקוראים : " זה חליפתי , זה תמורתי , זה כפרתי . זה הכסף ( או הדג או התרנגול ) ילך לצדקה ( או למיתה ) ואני אכנס לחיים טובים ארכים ולש ָׁ לום . " חוזרים על הפעולה הזאת שלוש פעמים . כמה מחשובי הפוסקים בכל הזמנים , כגון ר' יוסף קארו ( בעל השולחן ערוך , ( הרמב"ן ואחרים , ראו במנהג ה"כפרות" עם בעלי חיים מעשה פסול , הגורם צער לבעלי-חיים ללא כל הצדקה . כך לדוגמה כתב הרב חיים דוד הלוי : " ולמה צריכים אנו דוקא בערב היום הקדוש , להתאכזר על בעלי-חיים , ללא כל צרך , ולטבח בהם ללא רחמים , בשעה שאנו עומדים לבקש חיים על עצמנו מאת אלקים חיים . " ' ) עשה לך רב , ' חלק שלישי , עמ' ( ס"ז ב . פיוס - מבקשים סליחה ומחילה מבן משפחה , או מחבר או משכן מכל הלב , עד שהם ירגישו שהכוונה אמיתית , שהרי כתוב : "עבירות שבין אדם למקום ( לה , ( ' יום הכפורים מכפר , שבינו לבין חברו - אין יום הכפורים מכפר , עד שירצה את חברו . " ( משנה יומא , ח , ז ) ג . טבילה במקווה - יש הנוהגים לאחר תפילת מנחה ללכת למקווה , כדי לטבול ולהיטהר מן החטאים . ד . לבישת בגדי חג - לובשים בגדים של חג . יש הנוהגים ללבוש בגדים לבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר