עמוד:23

סימני ראש השנה . 1 קראו את הטקסט שלפניכם . לפני הארוחה בּ ליל ראש השנה נוהגים לאכול מאכלים המסמלים ברכות לשנה החדשה . מאכלים אלה מכונים " סימנים . " נהוג לאכול מעט מכל מאכל ולברך ברכה הקשורה לטעם המאכל , לצלילי שמו או לתכונה שלו . אחד מן ה"סימנים , " המקובל ברוב קהילות ישראל , הוא תפוח בדבש , ובשעת האכילה אומרים : " יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה . " מקור המנהג הוא בתלמוד , ובמשך הדורות נוספו סימנים שונים בקהילות שונות : אוכלים תמר ומברכים : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיתמו אויבינו ושנאינו וכל מבקשי רעתנו . אוכלים רימון ומברכים : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה מלאים מצוות כרמון . אוכלים ראש של דג ומברכים : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב ושנפרה ונרבה כדגים . אוכלים גזר ומברכים : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתגזור עלינו גזרות טובות . . 2 אלו מהסימנים נהוגים במשפחתכם ? האם ישנם סימנים נוספים שנהוגים בביתכם ? אם כן , פרטו . . 3 א . התבוננו בכל אחת מהברכות : התוכלו לזהות את המבנה המשותף להן ? ב . מהי לדעתכם כוונת המילים " יהי רצון מלפניך "? ג . מדוע לדעתכם מי שאומר את הברכה מזכיר לאלוקים שהוא " אלקיאבותינו ? " . 4 היכנסו לפעילות המתוקשבת על סימני ראש השנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר