עמוד:21

. 5 שיחה בכיתה לקול השופר יש השפעה על השומעים . בספר עמוס פרק ג כתוב : " אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו " . ( עמוס ג , ו ) מהי ההשפעה הזו לפי עמוס ? השופר בדברי חז"ל פרקי דרבי אליעזר ר' יהושע בן קרחה , היה תנא ( שפירושו למסור בעל פה , ללמוד או ללמד ) - חכם שחי בתקופת המשנה ומתלמידיו של ר' עקיבא אמר : " לא נברא שופר אלא לטובה לישראל , שבשופר נתנה התורה לישראל , שנאמר : "ויהי קול השפר הולך וחזק מאד " ... ( שמות יט , יט ) ובשופר עתיד הקב"ה לתקע בשעה שמכנס גליות ישראל למקומן , שנאמר : "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים ; והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים " . ( ישעיה כז , יג ) מסכת ראש השנה " אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכר לכם עקדת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמכם לפני " . . 1 מהם שני האירועים המוזכרים בפרקי דרבי אליעזר , בדבריו של ר' יהושע , שבהם יש שימוש בשופר ? . 2 מהו האירוע המוזכר במסכת ראש השנה , שבו היה שימוש בשופר ? . 3 מדוע לדעתכם תוקעים בשופר דווקא בימים הנוראים ? התייחסו בתשובותיכם לכתוב בפרקי דרבי אליעזר ולמסכת ראש השנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר