עמוד:7

אהבה רבה אבינו , אב הרחמן , המרחם , רחם-נא עלינו , ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל , לשמע ללמד וללמד , לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה . והאר עינינו בתורתך , ודבק לבנו במצותיך , ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך , למען לא נבוש , ולא נכלם , ולאנכשל לעולם ועד . בּ ר כּ ת אהבה ר בּ ה על ברכה מתוך תפילת שחרית וגם על מילים מתוך התפילה . 1 קראו את הקטע מתוך ברכת "אהבה רבה , " שהיא הברכה השנייה הנאמרת כל יום בתפילת שחרית , לפני "קריאת שמע . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר