עמוד:208

י' ליכט , " גילוי שכינה במעמד הר סיני , " בתוך : מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון , ספר היובל לש"א ליונשטם , ירושלים , תשל"ח , עמ' 251-267 ל' מזור , "משה , אהרן ומרים – אחים , מנהיגים ומתחרים , " נהרדעה – גיליון בהעלותך , 2001 http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 21199 'ז פלק , הערות" לפרשת יתרו ומשפטים , " דיני ישראל כ , תשל"א , עמ' 29-33 י' צמודי , "דטרמיניסם וחופש בחירה בספר שמות , " על הפרק , 8 תשנה" http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 10899 ספר ויקרא פירושים מומלצים : ויקרא : אנציקלופדיה עולם התנ"ך קריאה נוספת : " ויקרא , " אנציקלופדיה מקראית , כרך ב , ירושלים , תשי '' ד , טורים 878-887 מ' וינפלד , משפט וצדקה בישראל ובעמים , ירושלים , תשמ"ה ספר במדבר פירושים מומלצים : במדבר : אנציקלופדיה עולם התנ"ך ש"ד לוצאטו , פירוש על חמישה חומשי תורה , תל אביב , תשכ"ו א' ארליך , מקרא כפשוטו , חלק ראשון , דברי תורה , תרנ"ט י' ליכט , פירוש על ספר במדבר , ( א-י ) ירושלים , תשמ"ה קריאה נוספת : ח' רביב , מוסד הזקנים בישראל , ירושלים , תשמ"ג י' ליוור , " קרח , דתן ואבירם , " חקרי מקרא ומגילות מדבר יהודה , ירושלים , תשל '' ב , עמ' 9-30 י' ליוור , "סיפור המרגלים ובעיית החדירה לכנען מן הדרום , " שם , עמ' 31-56 י' ליוור , "דמותו של בלעם במסורת המקראית , " שם , עמ' 57-65 י' מדן , "בכייה לשעה ובכייה לדורות ( חטא המרגלים , " ( מגדים י http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 11721 ספר דברים פירושים מומלצים : דברים : אנציקלופדיה עולם התנ"ך נ' ליבוביץ , עיונים בספר דברים , ירושלים , תשנ "ד לקריאה נוספת : מ ' מרגליות , "הייחוד שבנבואות משה , " בר אילן יב , תשל"ד , עמ' 7-29

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר