עמוד:207

קריאה מומלצת המלצות על מאמרים והרחבות ידע נמצאות במד"ל , בזיקה לפרקים הנלמדים . ספר שמות פירושים מומלצים : מ"ד קאסוטו , שמות : אנציקלופדיה עולם התנ"ך קריאה נוספת : ב' אופנהיימר , " משה כנביא לפי עדות המקורות הקדומים , " הנבואה הקדומה בישראל , 1973 http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 10529 'נ הלפגוט , שתי" מילים מנחות בסיפור יציאת מצרים , " מגדים כב . http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 11723 ד' הרטמן , " סיני ויציאת מצרים : בחירה בחיים בלב אי ודאות , " בתוך : תרבות יהודית בעין הסערה : ספר יובל למלאת שבעים שנה ליוסף אחיטוב ( עורכים : א' שגיא , נ' אילן 2002 , ( http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16977 'ג זיון , " כי חיות הנה , " בתוך : קוראות מבראשית : נשים יוצרות כותבות על ספר בראשית ( עורכת : רותי רביצקי 1999 , ( http : // mikranet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 23389 נ' ליבוביץ , עיונים חדשים בספר שמות , מהדורה שנייה מתוקנת , ירושלים , תש"ל ש"א ליונשטאם , " על הצעות חדשות לניתוח פרשת המכות , " שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א , תשל"ו , עמ' 183-88 ב"ץ סגל ( עורך , ( עשרת הדיברות בראי הדורות , ירושלים , תשמ"ו ואלו הם השלבים המוצעים לעבודה עם יצירת אמנות בכיתה : . 1 התבוננות ביצירה על כל פרטיה . . 2 בדיקה לעומק של כל מה שרואים . . 3 דיון בהקשרים השונים שכל אחד מהפרטים מעורר . . 4 חיפוש קשר בין הפרטים השונים . . 5 ניסיון להבין את המשמעות הכוללת של היצירה . . 6 איסוף מידע על האמן ועל העולם האמנותי שבתוכו פעל . . 7 הערכת היצירה ועמידה על משמעותה בעיני הצופה . נספח זה מבוסס על הספר דיאלוג עם אמנות - הדרכה דיאלוגית לאמנות בת-זמננו , מאת רחל שליטא , הוצאת מכון מופת . 2013

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר