עמוד:195

. 2 בפסוקים יד-כב מופיעים חקים שמדברים על החלש בחברה . עבדו בזוגות : מצאו בפסוקים את הנזקקים בחברה של ימי התנ – "ך וסמנו אותם . אפשר להעזר בבאורים שבספר . " לא תעשק שכיר עני ואביון , מאחיך או מגרך " ... ( יד ) " לא תטה משפט גר יתום , ולא תחבל בגד אלמנה " . ( יז ) " וזכרת כי עבד היית במצרים " ... ( יח ) " כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה , לא תשוב לקחתו , לגר , ליתום ולאלמנה יהיה " ... ( יט ) " כי תחבט זיתך , לא תפאר אחריך , לגר , ליתום ולאלמנה יהיה " . ( כ ) " כי תבצר כרמך , לא תעולל אחריך , לגר ליתום ולאלמנה יהיה " . ( כא ) " וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים " . ( כב ) גר הוא אדם שגר בארץ אחת , אבל המולדת שלו היא ארץ אחרת . כמו שבני ישראל היו רים במצרים . מה זה "גר ? " . 3 א . לפידעתכם , בחברה של ימי התנ - "ך למה הגר הוא נזקק ? ב . למה האלמנה היא נזקקת ? ג . ולמה היתום הוא נזקק ? . 3 אפשר לשאול , מה משותף לגר , ליתום ולאלמנה – ודרך השאלה לגעת במבנה הפטריארכלי של החברה המקראית ולדבר על מי שאין לו הגנה – היתום , הגר והאלמנה : ליתום ולאלמנה אין מי שיפרנס אותם , ולגר אין קבוצת השתייכות שתדאג לו , כי הוא זר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר