עמוד:194

פרק כד ( יד-כב ) עיקרו של הפרק הוא חוקים חברתיים . טבעי ומתבקש לעשות את ההקבלה העקרונית בין החיים בתקופת המקרא לחיים היום . משום כך מבנה הפרק עוסק ראשית בהיבט העכשווי , ואחר כך בחוקי המקרא . החלק העוסק במקרא מתמקד בהבנת הנקרא ובניסיון להמחיש את החיים החקלאיים . החלקים האחרים מבוססים יותר על דיון . בכל דיון שכזה נדרשת כמובן רגישות , משום שיש לשער כי בכיתה לומדים תלמידים שמצבה הכלכלי של משפחתם קשה , ואולי גם ילדים נכים או ילדים למשפחות שמציאות החיים שלהן מורכבת . . 1 ב . מוצע לעסוק במשחק תפקידים ולמנות את הילדים לוועדה שתפקידה להכריע למי לסייע ... תנו דוגמאות לאנשים בחברה הזקוקים לסיוע . בנימוקי הוועדה תובא בחשבון השאלה המורכבת : לפי דעתכם , מדוע הם זקוקים לסיוע , ומי צריך לסייע להם ? תשובות אפשרויות : מי שאין לו – זו בעיה שלו , המדינה צריכה לעזור , אנשים עשירים יעזרו דרך תרומות או דרך תשלום מסים , שכל אחד יתרום וכדומה . צדק חברתי ספר דברים מציג חלק מהחקים שעם ישראל צריך לחיות לפיהם בארץ כנען . החקים האלה מדברים על הדאגה לחלשים ולנזקקים בחברה . מי היו החלשים בחברה בימי התנ"ך ? ומה היה צריך לעשות כדילהגן עליהם ? . 1 גם בחברה שלנו היום יש אנשים חזקים , ויש אנשים חלשים – נזקקים . א . כתבו מי הם לדעתכם אנשים נזקקים בימינו : ב . למה האנשים שרשמתם הם אנשים נזקקים ? ג . מי לדעתכם צריך לדאג לנזקקים ? מדוע ? 188 דברים פרק כד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר