עמוד:183

משה מספר על הצעתו ל ... ( פסוקים ט-יח ) . 2 א . קראו את דברי משה בספר בפסוק ט , והעזרו בבאורי המלים . מה היתה הבעיה ? ב . קראו את דברי משה בספר בפסוק יג , והעזרו בבאורי המלים . מה הפתרון לבעיה ? כל הכבוד למשה שהוא יודע לבקש עזרה כשצריך ! אפשר למצוא מגמות משותפות לכל ההבדלים הללו . בנאומו מטיל משה אחריות כבדה על העם , ללא נסיבות מקלות : היוזמה לשליחת המרגלים באה מהם , הם גילו מורך רוח אף על פי שהמרגלים סיפרו על טובה של הארץ . את עצמו משה מציג כפעיל בניסיון להשפיע על העם לבטוח בה' בהובלת העם לארץ המובטחת , וכמי שנפגע בשל התנהגות העם . ארבעה הבדלים בולטים בין סיפור המרגלים בספר במדבר לבין הסיפור בספר דברים . לא עסקנו בכך בחוברת העבודה ולא ביקשנו מהתלמידים להשוות , אך הנה עיקרי הדברים , ולו כדי להעמיק את הידיעה על הישנות הסיפור ועל ההבדלים בין המסופר בספר במדבר לבין ספר דברים : א . לפי ספר במדבר , היוזמה לשליחת המרגלים היא של . ה' לפי ספר דברים , היוזמה היא של העם . ב . בספר דברים משה משמיט את עניין הוצאת דיבת הארץ בפי המרגלים . גרסת ספר דברים מכירה את אמירותיהם המרתיעות של המרגלים ( אח ֵ ינו ה ֵ מסו את ל ְ בב ֵ נו , ( אך מצניעה זאת . ג . משה מספר כי הוא זה שניסה לעודד את העם לבטוח בה , ' אף שבספר במדבר מסופר שכלב , ואחר כך כלב ויהושע , הם הפונים אל בני ישראל , ולא נזכרת פנייה של משה אל העם . ד . משה מייחס את העונש שהוטל עליו אישית ( לא להיכנס לארץ כנען ) – לפרשת המרגלים . בבמדבר פרק כ מסופר על אירוע אחר שבגללו לא ייכנס משה לארץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר