עמוד:178

פרט מעניין להעשרת המורים : בשנת 1967 מצא צוות ארכאולוגים בתל דיר עלא שבעבר הירדן , לא רחוק מנהר הירדן , את כתובת בלעם בן בעור , המתוארכת לסוף המאה ה-9 ותחילת המאה ה-8 לפני הספירה . הכתובת מספרת על הנביא בלעם בן בעור , ועל נבואותיו וקללותיו . סיפור בלעם נמשך בפרקים הבאים ( שאינם כלולים בתכנית הלימודים . ( תקציר האירועים : כאשר הגיע בלעם למואב , הוא הקים מזבחות והקריב קרבנות יחד עם בלק . כדי לקלל את בני ישראל הוא חיפש נקודות תצפית מתאימות על מחנה ישראל . שלוש פעמים ניסה בלעם לקלל את ישראל , אך ניסיונותיו נכשלו : בכל שלוש הפעמים ה' שם בפי בלעם דברי שבח על ישראל : " מ ִ י מנה ע ֲ פר יע ֲ קב" ( כג , י , ( " הן עם כ ְ לב ִ יא יקום ו ְ כא ֲ ר ִ י י ִ ת ְ נשא" ( כג , כד , ( " מה טבו אהליך יע ֲ קב מ ִ ש ְ כ ְ נתיך י ִ ש ְ רא ֵ ל" ( כד , ה . ( בפעם השלישית ניבא בלעם עתיד מזהיר וניצחונות לישראל בזכות ה' העומד לימינו . בלעם גם ניבא את מפלת מואב בידי ישראל : " דרך כ כב מ ִ יע ֲ קב ו ְ קם ש ֵ בטמ ִ י ִ ש ְ רא ֵ לומחץפא ֲ ת ֵ י מואב ו ְ קר ְ קר כל ב ְ נ ֵ י ש ֵ ת" ( כד , יז . ( תרגיל קטן עם מסר חיובי – אפשרות להפוך קללות לברכות ( בעקבות מעשיו של בלעם . ( אפשר לקחת כמה קללות מספר דברים פרק כח , והילדים יתבקשו להפוך אותן לברכות . סוף דבר בפרקים הבאים מספר איך בלעם נסה פעם אחר פעם לקלל את ישראל . בכל פעם בלעם ובלק מלך מואב הולכים לנקדת תצפית אחרת על מחנה ישראל . הם מקריבים קרבנות - ואז ... במקום קללות יוצאות מפיו של בלעם ברכות נפלאות לעם ישראל . אולי אתם מכירים את אחת הברכות : " מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל " ! איך הופכים את המלה ארור למלה טובה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר