עמוד:173

משלחת ראשונה מאת בלק מלך מואב מגיעה אל בלעם ( פסוקים ז-יד ) . 3 השלימו במקום המתאים בציור : א . מה בקשו שליחי המלך בלק מבלעם ? ב . מה ענה בלעם לאנשיהמשלחת ? ג . מה אלהים אמר לבלעם לעשות ? שליחי המלך בלק אלהים בלעם בן בעור . 4 האם בלעם הקשיב לדבר אלהים ? כן / לא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר