עמוד:168

אפשר להביא את המדרש על מות אהרן , המשקף את הקשר בין בני ישראל לאהרן ( המדרש גם מעמיד את דמותו של משה מול דמותו של אהרן : ( כאשר מת משה , התאבלו עליו רק הגברים , וכאשר מת אהרן , ביכו אותו כל בית ישראל : גברים , נשים וטף . מפני מה ? מפני שמשה היה מוכיחם בדברים קשים , ואילו אהרן לא אמר מעולם לאיש " חטאת , " ולא לאישה "חטאת . " ומשום כך היו כל ישראל , אנשים ונשים , אוהבים את אהרן . ( על פי מסכת אבות דרבי נתן פרק יב ) על התמונה : אין ודאות היכן נמצא המקום שבו מת ונקבר אהרן . נהוג לזהות את המקום עם הר השולחן שבבקעת צין מפני צורתו , כהר על גבי הר . אהרן מת ( פרק כ פסוקים כב-כט ) בתחלת הפרק מספר על מות מרים , אחותו של משה . עכשואנחנו עומדים להפרד מאהרן , אחיו של משה . . 14 א . קראו את הפסוקים שמספרים מה קרה אחרי מות אהרן : " ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו , וימת אהרן שם בראש ההר , וירד משה ואלעזר מן ההר . ויראו כל העדה כי גוע אהרן , ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל " . ( פרק כ פסוקים כח-כט ) ב . בפסוקים יש הרבה פעלות . סמנו את הפעלות בפסוקים , כמו בדגמה . . 15 איזה פריט מסמל את התפקיד של אהרן – שעובר עכשולבנו אלעזר ? אני אוהב את אהרן הכהן הגדול . גם בני ישראל אהבו אותו . הם בכו עליו 30 יום . הר צין שנקרא גם – הר ההר . יש חוקרים שחושבים שבמקום הזה נקבר אהרן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר