עמוד:163

ה' מעניש את משה ואהרן ( פרק כ פסוקים יב-יג ) . 5 קראו בספר את פרק כ פסוק יב . איזה ענש נתן אלהים למשה ואהרן ? . 6 מהדעתכם – מה לא היה בסדר במעשים של משה ואהרן ? למה ה' כעס כל כך ? . 7 פרשנים רבים עסקו בשאלה ונסו להבין מה היה חטאו של משה . מכל הפרושים הבאנו שני פרושים שונים – של רש"יושל רבנו חננאל , שחיו לפני כאלף שנים . א . אלהים אמר למשה ואהרן : אלו דברתם אל הסלע , והסלע הוציא מים , הייתי מקדש בעיני העם , והם היו אומרים : סלע זה , שאינו מדבר ואינו שומע ... מקים את מה שאלהים אומר - ולכן גם אנחנו , בני ישראל , נקים את מה שאלהים אומר . ( לפי פרוש רש"י ) לפי רש"י , מה לא היה בסדר במעשה שעשה משה ? . 7 לפירושים נוספים של פרשני ימי הביניים על חטאו של משה מומלץ להשתמש בגיליונות נחמה , שבהם מרוכזים מגוון מפרשים ונשאלות שאלות על פירושיהם . כן מומלץ לקרוא את הסיכום המובא בעולם התנ"ך לעניין חטאו של משה ( עולם התנ"ך , ספר במדבר פרק כ , עמ' . ( 114-115 בחרנו להביא שני פירושים : א . הפירוש של רש"י , המוצא את החטא בכך שמשה לא הקפיד למלא במדויק את ההוראה , ובמקום לדבר אל הסלע הכה בו ; ב . הפירוש של רבנו חננאל ( בעמוד הבא ) הרואה את החטא בייחוס המעשה של הוצאת המים למשה ואהרן , שאמרו : " נוציא מים" – וראוי היה להם לייחס את המעשה לאלוהים ולומר : "יוציא לכם מים . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר