עמוד:161

פרקים כ , כא ( כא-כה ) תלונה אחת ופרדות מאנשים חשובים זוהי השנה האחרונה לנדודי העם במדבר . התלונות של בני ישראל נמשכות ... והדרך שמשה מטפל בתלונות מביאה עליו ענש : משה לא יכנס לארץ כנען . גם מרים ואהרן לא ממשיכים במסע , ומתים במדבר . בני ישראל מתלוננים על מחסור במים ( פרק כ פסוקים א-ו ) בני ישראל חנו בקדש . . 1 במקום זה התרחשו שני ארועים . מה הם ? א . ב . . 2 כבר בזמןיציאת מצרים מרים היתה דמות חשובה בהנהגת עם ישראל . זוכרים ? מה היה התפקיד של מרים בארועים שמתארים בתמונות ? ( רמז : ספר שמות פרק טו ) בקדש מתה מרים , והעם התלונן על מחסור במים . אתם מוזמנים להשתמש בקשר שמצאו חז"ל בין מות מרים לבין המחסור במים . הדבר איננו מסופר בתורה , אבל המדרש מספר על הבאר של מרים : כשמרים , אחות משה , הייתה בחיים – הייתה באר פלאית נודדת עם ישראל במדבר . לכל מקום שבני ישראל הגיעו אליו הייתה הבאר חונה עמהם ומשקה אותם . כשמתה מרים , יבשה הבאר " ו ְ לא היה מי ִ ם לע ֵ דה" ( פסוק ב ) ( לפי רבי עובדיה מברתנורא והתלמוד הבבלי . ( אפשר להציג לתלמידים את המדרש ולשאול : לפי המדרש , כשמרים הייתה בחיים – איזה נס התרחש בזכותה לעם ישראל במדבר ? המהלך המוצע עוקב אחר כמה אירועים דרמטיים המסופרים בפרק , ומנסה להציע חיבור וקשר ביניהם . הפרק מספר על פרידה מ ֵ אח ֵ י משה , מרים ואהרן , שמתו במדבר : מרים בתחילת הפרק , ואהרן בסופו ; וגם על הכנה לפרידה ממשה . בפרק כ נגלה שמשה לא ייכנס עם בני ישראל לארץ המובטחת . משום כך פרק כ הוא פרק של פרידות : פרידה מההנהגה הקיימת מאז יציאת מצרים . משה עוד ימשיך ללוות את העם ולהנהיג אותו עד לכניסה לארץ , אך כאן התלמיד מבין שלמסע של משה יש סוף , ומתוודע לעונש שהוטל עליו . עוד בפרק : בני ישראל ממשיכים להתלונן ( נרטיב מוכר , המאפיין את המסע במדבר , ( והפעם אין מים . משה ואהרן מנסים לפעול לפי הוראות אלוהים ולהוציא מים מהסלע , אך חוסר הקפדה על ההוראות גורר עונש כבד – איסור להיכנס לארץ כנען . בהמשך הפרק משה מתחיל לתכנן את הכניסה לארץ כנען ושולח שליחים אל מלך אדום ( בפרק כ ) ואל מלך האמורי ( בפרק כא ) ומבקש רשות לעבור בארצם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר