עמוד:159

ה' סולח – אבל מעניש את המרגלים ואת העם המתלונן ( פסוקים כ-לח ) . 5 האם משה מצליח לשכנע את ? ה' כן / לא העתיקו מפסוק כ את המלים שמראות זאת : . 6 מי שחטא – יקבל ענש . מתחו קו בין הקבוצה בעם - לבין התגובה של ה' למעשה שלה : הקבוצה עד שמת כל הדור של המברים שיצאוממצרים . המרגלים שהתנגדו לכניסה לארץ הצעירים מבני ישראל המבגרים מבני ישראל תגובת ה' למעשה ( פסוקים כט-לז ) " במדבר הזה יפלו פגריכם ... מבן עשרים שנה ומעלה " . " וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה , והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה " . " והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ... וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה , במגפה לפני " . ה' עכשו אני מבין למה הם הלכו 40 שנה במדבר . עונש של מידה כנגד מידה : המרגלים הלכו , תרו ובדקו את ארץ כנען 40 ימים – והעונש המוטל על כלל העם 40 – שנות נדודים במדבר . שנה כנגד כל יום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר