עמוד:158

כמו בחטא העגל , גם בסיפור המרגלים משה מתחנן למען בני ישראל ומצליח לפייס את אלוהים ולשנות את החלטתו . אחרי שאלוהים הודיע למשה על כוונתו להשמיד את העם החוטא , משה לא נטש את העם , ביקש מחילה על חטא העם , לימד עליו זכות והגן עליו מפני זעמו של האל . בסופו של דיון בין אלוהים למשה , תשובת אלוהים מפתיעה : " סלח ְ ת ִ י כ ִ ד ְ ברך . " אלוהים הקשיב לנימוקים של משה , סלח לעם כולו , אך נשאר איתן בדעתו להעניש את החוטאים . חטא העגל וחטא המרגלים הם שני חטאים חמורים שחטאו בני ישראל במדבר . בשניהם הייתה הפרה של ברית , בשניהם ביקש ה' לכלות את העם , ובעקבות שניהם היה על העם לשאת באובדן . בחטא העגל היה זה אובדן הלוחות הראשונים החרותים באצבע אלוהים והמרתם בלוחות כתובים בידי משה . האובדן שהסב חטא המרגלים 40 – שנות נדודים במדבר עד מות כל בני אותו הדור – הביא מפרשים שונים לראות בשני פרקי הסיפור שבספר במדבר " קו פרשת המים" בתורה , כלומר – אירוע מהותי שמפריד בין מה שהיה עד אז ומה שיהיה מאז ואילך ( על פי " במדבר יג-יד" מאת רוני מגידוב , באתר מקראנט , במדור המאמרים הדידקטיים . עודרגע הם יסקלו את יהושע וכלב באבנים ! אלתדאג . כבוד ה' ירגיע את המצב . ה' כועס ומשה מפיס ( פסוקים יא-יט ) . 3 ה' התאכזב מהעם , כי העם נבהל מדבריהמרגלים ולא בטח בה . ' ומשה ? משה נסה לעזר . לפי פסוק יב , מה ה' תכנן לעשות ? . 4 באיזו טענה משה משתמש כדילשכנע את ה' לא להשמיד את העם ? קראו את פסוקים טו-טז : ... " ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר : מבלתי יכלת ה' להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם , וישחטם במדבר " . בחרו בתשובה הנכונה : משה אומר שהעם מתנהג כמו ילד , וה' חיב לסלח לו . משה אומר שהעם צודק , ושה' צריך לקבל את החלשות של העם . משה אומר שהעמים האחרים יזלזלו בכוחו של ה' אם הוא ישמיד את עמו . זה ממש מרשים איך משה מתאמץ לשכנע את ה' לטובת העם וגם מצליח ! זו לא הפעם הראשונה . זוכר מה היה אחרי חטא העגל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר