עמוד:148

פרק יג אף שמקובל לכנות את פרקים יג-יד בספר במדבר – סיפור המרגלים , השורש ר-ג-ל אינו נמצא בהם . 12 האנשים שנשלחו לכנען מכונים " תרים , " וכן גם משימתם – "לתור . " מהלך הלימוד עוקב אחר ההתרחשות בפרק : א . המטרה שלשמה יצאו המרגלים לארץ כנען , הבנה של ההוראות שנתן משה למרגלים – מה עליהם לבדוק בארץ כנען . ב . החזרה של המרגלים אל משה ותוצאות הבדיקה שלהם : 10 מרגלים מתריעים מפני קושי קיצוני וקובעים שאי אפשר לכבוש את הארץ , ושני מרגלים ( בפרק יג נזכר רק כלב בן יפונה , אך בפרק יד נבין שגם יהושע בן נון שותף לדעתו ) מרגיעים את העם וטוענים כי יש בכוחם של בני ישראל לכבוש את הארץ . שנים עשר המרגלים עם ישראל מתקרב לארץ כנען , אבל אף אחד לא מכיר את הארץ הזאת . משה שולח מרגלים כדילהכיר את כנען . מה הם ימצאו , ומה הם יספרו כשיחזרו מהמשימה ? מרגלים ? כן . מרגלים ! הולכים ברגל לבדק את כנען . ה' מצוה על משה לשלח מרגלים ( פסוקים א-טז ) . 1 קראו בספר את פסוק ב , והשלימו את המשימה שקבל משה : לכבוד : משה מאת : ה' המשימה : סודי ביותר ! פרטים : עליך לשלח לתור ולסיר ב שים לב : עליך לשלח את השבטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר