עמוד:147

אלדד ומידד מתנבאים ( פסוקים כו ( -ל . 8 קראו בספר את פסוקים כו-ל . סמנו – נכון או לא נכון : אלדד ומידד היו מ-70 הזקנים שנבחרו לעזר למשה בהנהגה . נכון / לא נכון אלדד ומידד התנבאו . הם קבלו נבואה מה . ' נכון / לא נכון יהושע חשב שלא טוב שאלדד ומידד מתנבאים . נכון / לא נכון משה הסכים עם יהושע וחשב כמוהו . נכון / לא נכון . 9 בתגובה של משה להתנבאות של אלדד ומידד מתגלות תכונות של משה . אילו תכונות מתגלות ? בחרו מתוך הרשימה והסבירו את בחירתכם : קנאה ענוה סבלנות בטחון עצמי גאוה קמצנות אמץ חכמה ההסבר שלי : משה לא מפחד מעוד נביאים ! הרחבה קצרה על אלדד ומידד : אלדד ומידד היו שני האנשים שנשארו במחנה כשמשה אסף 70 איש מזקני העם אל אוהל מועד . אלדד ומידד היו חלק מאותם זקנים שמשה קרא אליו ושקיבלו גם הם מרוח הנבואה . ואכן הפרק מספר שהרוח נחה עליהם והם התנבאו ( פס' כו . ( יהושע בן נון הרגיש שהמעשה שלהם שגוי וביקש לעצור אותם . הוא אמר אל משה : " א ֲ דנ ִ י משה , כ ְ לא ֵ ם" ( פס' כח . ( ואילו משה ענה ליהושע : " המ ְ קנ ֵ א אתה ל ִ י ? ומ ִ י י ִ ת ֵ ן כל עםה'נ ְ ב ִ יא ִ ים , כ ִ יי ִ ת ֵ ןה'את רוח ע ֲ ל ֵ יהם" ( פס' כט . ( בעוד יהושע חושש לפגיעה במעמדו של משה , משה מתגלה שוב כאדם עניו וצנוע שאינו חושש למעמדו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר