עמוד:145

למשה קשה ... לה' יש פתרון ! ( פסוקים יא-כה ) . 5 ה' הציע פתרון לכל בעיה . מתחו קו בין התלונה לפתרון המתאים : התלונה של משה מאין לי בשר לתת לכל העם הזה ? לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה , כי כבד ממני . הפתרון של ה' אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ... ונשאו אתך במשא העם , ולא תשא אתה לבדך . התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני ... ה' ונתן ה' לכם בשר ואכלתם . . 6 ה' יתן לבני ישראל בשר : " לא יום אחד תאכלון ולא יומים , ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום . עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם , והיה לכם לזרא " ... ( פסוקים יט-כ ) סמנו את האפשרויות המתאימות : באיזה אפן מלא ה' את בקשת העם ? בדאגה בכעס בהתנצלות בהגזמה בלעג בשלוה אה ! בתנ"ך אמרו : יצא לכם מהאף ! כן . זה אותו דבר כמו להגיד " והיה לכם לז רא . " . 6 זוהי אפשרות להקשיב לטון שעולה מתשובת אלוהים . תחילה הוא מבטיח להם כמויות בשר מוגזמות : לא יום אחד , לא יומיים , לא חודש ... ואז הוא מוסיף ומתאר כיצד הוא ימאיס עליהם את הבשר שזה עתה הבטיח לתת . אפשר לבחור שני ילדים ולבקש מהם להמחיז את התשובה לפני הכיתה . אפשר לנסות להעביר את הסיטואציה לחיי היום-יום , לדוגמה – ילד מתלונן ומבקש דבר מסוים בצורה חוזרת ונשנית – ואז ההורים מסכימים אבל מגיבים בהגזמה . הם מרשים לו לא שעה אחת במחשב ולא שעתיים אלא כל היום כולו , בלי לאפשר שום פעילות אחרת ... עד שלא יוכל לסבול יותר את המחשב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר