עמוד:121

כבוד אב ואם . 2 בפסוק ג כתוב : "איש אמו ואביו תיראו . " לפי הבאור שבספר , הסבירו במלים פשוטות : איך מצפים שאדם יתנהג עם הוריו ? להתנהג יפה זה עם זה ( פסוקים ט-יח ) . 3 קראו את פסוקים יד-טז : " לא תקלל חרש , ולפני עור לא תתן מכשל , ויראת מאלהיך , אני . ה' לא תעשו עול במשפט , לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול , בצדק תשפט עמיתך . לא תלך רכיל בעמיך , לא תעמד על דם רעך . אני " . ה' נסו לדמין : אלו החקים האלה היו שלטים – איפה היה צריך להציב אותם ? אפשר לבחר כמה מקומות . ברחוב בבית המשפט במשכן בבית בדרך מקומות נוספים : . 2 מובן שאפשר לחבר את הפסוק לעשרת הדיברות ולהשוות אותו אל הדיבר המקביל , אך משיקולי לוח הזמנים בחרנו לא להרחיב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר