עמוד:110

. 3 בשלב הראשון של הדיון הכלכלי יש להתמקד בהבנת הנקרא . בשלב השני יתקיים דיון על חשיבות התרומה האישית . כאן כדאי להביא דוגמה : מדוע חשוב שכל ילדי הכיתה יביאו כיבוד למסיבה ? מה קורה כשמישהו לא מביא ? ( מה קורה לכלל , ומה קורה ליחיד ?( וכן הלאה . הדיון כאן נוגע פחות לתרומה המעשית של חפצי ערך , ויותר לתחושת השותפות שנוצרת מתוך הנתינה . בסוף הדיון מומלץ להשמיע את שיר התעסוקה שכתב מאיר אריאל . השיר עוסק בתחושת היחד של בניית המשכן ובשותפות של כל העם ביצירה . . 4 אפשר לשאול את הילדים לגבי המשכן : מה אתם חושבים – כיצד המשכן היה צריך להיראות ? מפואר ונוצץ או פשוט וצנוע ? מדוע ? אפשר כמובן לדון על כך בכיתה . האם המשכן צריך להיות בית שונה מאוד מאחרים , נוצץ ומפואר , שיסמל את הקדושה וייתן ייצוג פיזי לאמונה באלוהים או ... גישה הפוכה שהמשכן צריך להיות צנוע ופשוט כדי לא להיות מנוכר ובולט בייחוד שלו על פני כל שאר המבנים במחנה ? מאין לוקחים את חמריהבניה למשכן ? . 3 בפרק לה פסוקים כ-כא מספר על התפקיד של אנשים מהעם בהקמת המשכן : " ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה . ויבאו כל איש אשר נשאו לבו , וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת ה' למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש " . סמנו את המשפט המתאים : לפי הפסוקים ... כל אחד תרם לבנית המשכן כמה שהוא יכול וכמה שהוא רצה . רק העשירים תרמו לבנית המשכן . כל אחד נתן לבנית המשכן מה שמשה קבע . . 4 הזמנה לשיחה לפידעתכם , מדוע היה חשוב שכל אחד יתרם ויתן משלו לבנית המשכן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר