עמוד:104

פרק לד א-ד ) , כז-לה ) עיקר העיסוק בפרק הוא הנושא של הזדמנות שנייה . בשלב הראשון נעסוק בנושא באמצעות הסיפור והטקסט המקראי . בשלב השני נעסוק בנושא מזווית הראייה של החיים שלנו , באמצעות שיר ובאמצעות דיון . . 1 א . לכיתות המורגלות לעסוק בהיבטים לשוניים , אפשר להציע לסמן את כ' הדמיון , המצביעה על הדמיון בין שני דברים הנזכרים זה ליד זה . אפשר להתאמן בניסוחים דומים בשימוש ב-כ' הדמיון ( דוגמת – קל כנוצה , אדום כדם , חמוץ כלימון , מלא כרימון וכדומה . ( הלוחות היו כמובן דומים – אולי בצורה וודאי שבתוכן . אבל גם תלמידים שיענו שהלוחות אינם דומים , לא יטעו . לוחות הברית היו " מע ֲ ש ֵ ה א ֱ לה ִ ים ... חרות על הל ֻ חת" ( שמות לב , טז ) וניתנו למשה על הר סיני – פעמיים : הפעם הראשונה הייתה במעמד הר סיני , כשבני ישראל קיבלו את התורה . אבל כשמשה ירד וראה את עגל הזהב , הוא כעס וניתץ את הלוחות . בפרק לד מסופר שמשה עלה שוב להר סיני כדי להביא משם את הלוחות השניים . הפעם משה כותב את הדברים בעצמו : " וי ִ כ ְ תב על הל ֻ חת א ֵ ת ד ִ ב ְ ר ֵ י הב ְ ר ִ ית ע ֲ שרת הד ְ בר ִ ים . " . 2 נושא ההזדמנות השנייה הוא לב לבו של הפרק . הלוחות השניים – הזדמנות שניה בזמן שמשה היה על הר סיני , בני ישראל עשו עגל מזהב . אלהים כעס מאוד , ומשה נסה לפיס את אלהים ולשכנע אותו לסלח להם על הבגידה . האם משה הצליח ? האם אלהים יתן לבני ישראל הזדמנות שניה ? בואו נקרא . ה' מצוה על משה לכתב לוחות חדשים ( פסוקים א-ד ) . 1 קראו את פסוק א : " פסל לך שני לחת אבנים כראשנים , וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים " . ( פסוק א ) א . האם הלוחות השניים שונים או דומים ללוחות הראשונים ? במה ? ב . האם ה' התחרט על רצונו לתת לבני ישראל את עשרת הדברות ? . 2 הזמנה לשיחה ובחיים שלנו ... דברים כמו חברות , ברית או הבטחה - גם הם "נשברים" לפעמים . לפידעתכם , מה אפשר לעשות כדילתקןדברים כאלה אחרי ש"נשברו ? " הסבירו את עמדתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר