עמוד:105

משה כותב את הלוחות החדשים ( פסוקים כז-לה ) . 3 א . קראו את פסוקים כז-כח : " ויאמר ה' אל משה : כתב לך את הדברים האלה , כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל . ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה , לחם לא אכל ומים לא שתה , ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים " . ב . סמנו בצבע מלים ממשפחת המלים של כ-ת-ב , כמו בדגמה שלמעלה . כמה פעמים מופיעות מלים ממשפחה זו ? ג . סמנו בצבע מלים ממשפחת המלים של ד-ב-ר . כמה פעמים מופיעות מלים ממשפחה זו ? ד . סמנו בצבע את המלה "ברית . " כמה פעמים המלה מופיעה ? אני שמח שאלהים נותןלעם ישראל הזדמנות שניה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר