עמוד:98

. 4 הפעילות היא ביטוי להבנת הנקרא : מתוך עשרת הדיברות – מיפוי החוקים שעליהם עברו בני ישראל . המטרה היא גם ליצור קשר ישיר לחוקים שזה עתה ניתנו . . 5 הבחירה במושג " בגידה" באה כנגד המושג " נאמנות" שהדגשנו בפרק הקודם , ועלה מתשובת העם – " נעשה ונשמע . " כדאי לתת מקום להר ְ גשות האנושיות : פחד , בהלה , חרדת נטישה , צורך בביטחון , צורך במנהיג . אלו הן הר ְ גשות שילדים מכירים ויכולים להזדהות א ִ תן . . 4 א . קראו את עשרת הדברות : " אנכי ה' אלהיך , אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים . לא יהיה לך אלהים אחרים על פני . לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ . לא תשתחוה להם ולא תעבדם , כי אנכי ה' אלהיך ... לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ... זכור את יום השבת לקדשו ... כבד את אביך ואת אמך ... לא תרצח . לא תנאף . לא תגנב . לא תענה ברעך עד שקר . לא תחמד בית רעך , לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו , וכל אשר לרעך " . ( פרק כ פסוקים ב-יג ) ב . סמנו בפסוקים את הדברים שאסור לעשות – שבני ישראל עשו כשעבדו לעגל הזהב . . 5 הזמנה לשיחה לפידעתכם , איך יכול להיות שבני ישראל עברו מנאמנות של "נעשה ונשמע" לבגידה ולעשיית עגל הזהב ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר