עמוד:92

הרחבה קטנה על לוחות הברית : שני לוחות אבן , שעליהם נכתבו עשרת הדיברות . הם נקראים כך משום שעשרת הדיברות נחשבים לנוסח דברי הברית שכרת ה' עם בני ישראל . שמות נוספים : " לוחות הע ֵ דות" – כי הם מעידים על כריתת הברית , " לוחות אבן" – כי נעשו מאבן , וגם "הלוחות" בלבד . התורה מספרת על שני זוגות של לוחות : הזוג הראשון ניתן למשה על הר סיני , אך הוא שיבר אותם מתוך כעס על פולחן העגל . את הזוג השני עשה משה אחר כך , ועליהם נכתבו שנית הדברים שנחקקו על הלוחות הראשונים . הלוחות האחרונים הוכנסו לארון ה' ונשמרו בו בתקופת הנדודים במדבר , במשכן בשילה וגם בבית המקדש . התורה חוזרת פעמים רבות על עניין הכתיבה האלוהית של הלוחות , ומדגישה את מקורם האלוהי . בכל זוג לוחות – נראה שעל כל לוח נכתבו חמישה דיברות . בלוח האחד נכתבו מצוות שבין האדם ליוצרו – אלוהים והורים , ובלוח השני נכתבו מצוות שבין אדם לחברו . . 5 מטרת הפעילות – הבנת הפסוקים במבט-על באמצעות השלמת משפטים . הבנת הנקרא כאן חשובה להבנת הפרק הבא העוסק בעגל הזהב . רמזנו על כך בדברי קקטוס וגמלי . משה עולה להר סיני לקבל את לוחות הברית ( פרק כד פסוקים יב-יח ) עשרת הדברות כתובים על לוחות הברית ? כן . ועכשו משה עולה להביא אותם . . 5 קראו בספר את פרק כד פסוקים יב-יח , והשלימו את המשפטים : לפי פסוק יב , אלהים קורא למשה לעלות ל לפי פסוק טו , ההר התכסה ב לפי פסוק יז , כאשר בני ישראל הסתכלו על ההר , הם ראו מראה של ששורפת את ראש ההר ! לפי פסוק יח , משה נעלם בתוך הענן , ונשאר על ראש ההר ו-40 40 אני אשאר כאן לחכות למשה , כבר 40 יום שהוא לא בא ... אני קצת דואג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר