עמוד:90

פרקים כד ( ז , יב-יח ) , לא ( יח ) תכנית הלימודים כוללת את פרק כד פס' יב-יח ואת פרק לא פס' יח . הוספנו התייחסות לפרק כד פס' ז בשל חשיבות המאמר " נעשה ונשמע" גם באירועי הפרק וגם כביטוי בשפה . מהלך השיעור המוצע : א . " נעשה ונשמע" – הבנת ההתחייבות העקרונית והכמעט לא הגיונית של בני ישראל . ב . משה עולה להר סיני ומתעכב בהר 40 יום ו-40 לילה . ג . הבנת קדושת החוקים – " ב ְ אצ ְ בע א ֱ לה ִ ים . " ד . דיון במשמעות המונח "ע ֵ דות . " ייחדנו את הפעילות להיפוך הסדר ההגיוני של " נשמע ונעשה . " יש להשאיר את הגילוי לילדים ולא לקלקל להם את חוויית הגילוי . אין לומר להם מראש ש"נעשה ונשמע" הוא סדר דברים לא הגיוני ... תנו לתלמידים לנוע בחוסר נוחות , ובכך להביא לידי ביטוי את הבנתם . המהלך המוצע מוביל את התלמידים אל הלגיטימציה להבנה האינטואיטיבית שלהם . הזדמנות ללמד עוד מאפיין ממאפייני הלשון המקראית – ו' ההיפוך . ו' ההיפוך מופיעה לפני הפועל ומציינת , כאמור ( בעמ' , ( 35 את היפוך זמן הפועל , מעתיד לעבר , או במקרים פחות שכיחים – מעבר לעתיד . דוגמה מתוך חומר הלימוד : " וי ֵ לך א ִ יש מ ִ ב ֵ ית ל ֵ ו ִ י וי ִ קח את בת ל ֵ ו ִ י . ותהר הא ִ שה ות ֵ לד ב ֵ ן ות ֵ רא אתו ִ י טוב הוא ות ִ צ ְ פ ְ נ ֵ הו ש ְ לשה י ְ רח ִ ים " . ( שמות ב , א ) בעברית מודרנית היינו אומרים : איש משבט לוי הלך ולקח לו את בת לוי לאישה . האישה הרתה וילדה בן . היא ראתה שהוא טוב ( יפה , בריא ) והסתירה אותו במשך שלושה חודשים . למה הפכנו את כל הפעלים מעתיד לעבר ? כי מדובר ב-ו' ההיפוך . נעשה ונשמע בפרק הקודם , פרק כ , מספר על קבלת התורה במעמד הר סיני . בפרק שלפנינו נלמד איך הגיבו בני ישראל לקבלת התורה . נעשהונשמע ( שמות כד פסוק ז ) . 1 קראו את פסוק ז : " ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם , ויאמרו : כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע " . א . אחרי שמשה קרא לבני ישראל את הכתוב , מה היתה התגובה שלהם ? השלימו : "כל אשר דבר ה' ו " ב . סמנו : מה הסדר ההגיוני ? קדם לשמע - ואז לעשות . קדם לעשות - ואז לשמע . . 2 לאות ו לפני הפעל קוראים "וו ההפוך , " והיא הופכת את זמן הפעל מעתיד – לעבר . כשכתוב "ויקח ספר הברית" - מתכונים בעצם שמשה לקח את ספר הברית . וכשכתוב "ויקרא באזני העם , " מתכונים שמשה אזרגע , רגע , רגע ... העם לא התבלבל קצת ? בוא נבין לאט לאט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר