עמוד:86

. 8 מה משמעות המצווה " ֵ בד את אב ִ יך ו ְ את א ִ מך ? " כדאי לשאול את הילדים למה אלוהים מצווה לכבד את ההורים : למה חשוב לכבד את ההורים ? איזה סדר חברתי זה משמר ? אחרי דיון קצר מומלץ לאסוף את עיקרי התשובות ולסכם : חובת הבנים לכבד את הוריהם נחשבה לעיקרון טבעי ובסיסי בכל התרבויות הקדומות . בעשרת הדיברות , מיד לאחר ציון המצווה , התורה מציינת את השכר המובטח למי שמקיים אותה : " ל ְ מען יא ֲ ר ִ כון ימיך" ( השכר נזכר ביתר פירוט גם בדברים ה , טז . ( פרשנים רבים עסקו במהות המצווה . אחדים טענו שיש להכיר תודה למי שהוליד אותך , טרח בעבורך והשקיע בך . ואחרים טענו שמשמעות מצוות כיבוד אב ואם היא הכרה ואמונה במסורת אבות , שבלעדיה הקהילה לא יכולה לשרוד לאורך זמן . כיבוד הורים משמר את הסדר בחברה ואת ההירארכיה . מצוות כיבוד אב ואם היא הדיבר החמישי , והיא נמצאת על התפר שבין שתי הקבוצות של המצוות – בין המצוות שבין אדם למקום ובין המצוות שבין אדם לחברו . משמעות המיקום הזה , שכיבוד אב ואם מוביל גם להכרה באלוהים ובמסורת העבר . מבנה המשפחה בימינו הוא דינמי . לחלק מהמשפחות מבנה מסורתי – אבא-אמא-ילד – ולחלקן מבנה אחר . לכן השתדלנו להיזהר בניסוח ולאפשר לכל התלמידים להשתתף בפעילות בלי להיפגע . כבוד הורים " כבד את אביך ואת אמך , למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך " . ( פסוק יא ) . 8 חז"ל שאלו שאלה : למה צריך לכבד את ההורים ? והם גם נתנו תשובה : שלושה שתפים יש באדם : הקדוש-ברוך-הוא ואביו ואמו . ( תלמוד בבלי ) לפידברי חז"ל , אפשר לומר שההורים הם קצת כמו אלהים . מדוע ? . 9 הזדמנות טובה לכבד את ההורים ולומר להם תודה . אתם מזמנים לכתב שיר או לציר ציור , שבו תגידו תודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר