עמוד:82

. 2 חמשת הדיברות הראשונים מכריזים על מ ִ צ ְ וות ההכרה בה . ' דיברות אלו מ ְ כונ ִ ים " מצוות שבין אדם למקום" או " מצוות שבין אדם לאלוהיו , " וזאת בניגוד לחמשת הדיברות שאחריהם , הנוגעים ליחסים שבין אדם לחברו . חוק , על פי המילון , הוא הוראה רשמית מחייבת בכתב , הקובעת כיצד מותר להתנהג , ואיזה עונש יוטל על מי שמפר אותה . סדר חברתי מבוסס על ציות למערכת חוקים , ובלעדיה היינו חיים באי-סדר חברתי . לפעילות בנושא הצורך בחוקים לניהול החיים שלנו , היכנסו לאתר בין הצלצולים . . 4 זאת שאלה מורכבת הזקוקה לתיווך שלכם , המורים . מדוע אלוהים מציג את עצמו כמי שהוציא את ישראל ממצרים ולא כבורא העולם או כמנצח אויבי ישראל , למשל ? תשובות אפשריות : אחרי 400 שנות עבדות , שבהן חיו בני ישראל בתרבות מצרית שקידשה את האמונה באלילים , בכשפים ובקוסמים אולי קטנה אמונתם באלוהים ; אולי חשבו שפרעה הוא שהוציא אותם ממצרים או שמשה עשה זאת בקסמיו מול החרטומים ; ואולי סברו שעמוד הענן ההולך לפניהם הוא שהוציאם מעבדות לחירות ... הדיבר " אנכ ִ י ה' א ֱ להיך א ֲ שר הוצ ֵ את ִ יך מ ֵ ארץ מ ִ צ ְ רי ִ ם מ ִ ב ֵ ית ע ֲ בד ִ ים" הוא המצווה הראשונה בעשרת הדיברות וגם העיקר הראשון ב-13 העיקרים של הרמב"ם . במסורת היהודית מתפרשות מילים אלו כצו המורה על אמונה בקיום האל . אלוהים מציג את עצמו וכורך את הצגתו ביציאת מצרים , ובכך מדגיש את אחריותו להולדת עם ישראל כעם של בני חורין . . 2 אפשר להגיד שבעשרת הדברות יש שני סוגים של חקים : חקים שבין אדם לאלהים . חקים שבין אדם לחברו . באיזה צד בטבלה – חקים שבין אדם לאלהים ? ובאיזה צד – חקים שבין אדם לחברו ? כתבו בטבלה כל כותרת במקום המתאים . מה זה " בין אדם לחברו ? " ואם מישהו הוא לא חבר שלי ? הכונה לחקים בין בני אדם ... נעים מאוד , אני ה' ( פסוקים א-ו ) בפסוקים א-ו אלהים מציג את עצמו , ומפרט את הדרישות שלו מבני ישראל . . 3 קראו את פסוק ב : " אנכי ה' אלהיך , אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים " ... סמנו : איך אלהים מציג את עצמו ? בורא העולם . אלהי אברהם , יצחק ויעקב . המוציא את ישראל ממצרים . . 4 לפידעתכם , מדוע אלהים מציג את עצמו כך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר