עמוד:76

. 4 נחזר לספור שלנו ... קראו את פסוק ה : " ועתה אם שמוע תשמעו בקלי , ושמרתם את בריתי , והייתם לי סגלה מכל העמים " ... מה זה "עם סגלה ? " עם מיחד , כמו אוצר יקר ! בברית הזאת – מה החלק של בני ישראל בברית ? מה החלק של ? ה' החלק של בני ישראל בברית : החלק של ה' בברית : ויענו כל העם יחדו ( פסוקים ( ז-ח . 5 א . קראו בספר את פסוקים ז-ח . האם עם ישראל מוכן לקבל על עצמו את הברית ? כן / לא ב . קראו את פסוק ח : " ויענו כל העם יחדו ויאמרו : כל אשר דבר ה' נעשה " ... סמנו בפסוק בצבע את המלים שמתארות את ההרגשה של "כאיש אחד בלב אחד . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר