עמוד:72

. 4 תשובות אפשריות : מצד אחד , טוב מאוד שהמצרים טבעו כי הם רדפו אחרי בני ישראל וזו הייתה הדרך להגן על בני ישראל מפניהם . אבל מצד אחר , לא הוגן שכולם צריכים למות מפני שבני ישראל יוצאים ממצרים ... אפשר לחבר לכך את תוכן הפרקים הקודמים שבהם הודגש חוסר היכולת של פרעה להחליט בעצמו . כלומר – המצרים טובעים בלי שיוכלו לשנות את התנהגותם ולהפסיק להיות ה"רעים" בסיפור . אפשר להעלות גם את ההיבט האוניברסלי של אלוהים , המגן גם על בני ישראל ועם זאת תובע את כבודם של המצרים . מדוע הוא מגן על כל ברואיו ? אפשר לקשר למה שלמדנו בכיתה ב – " ב ְ צלם א ֱ לה ִ ים ברא אתו" ( בראשית א , כז . ( . 5 המדרש לקוח מהתלמוד הבבלי , מסכת מגילה , דף י עמוד ב . לפי המדרש , ביקשו מלאכי השרת לשיר בשמחה ולחגוג את טביעתם של המצרים בים , אבל אלוהים הדף את כוונתם באמירה " מעשה ידיי טובעים בים , ואתם אומרים שירה " ? שאלה נוקבת זו תקפה גם בנוגע לשירת הניצחון של בני ישראל . האם מותם של בני אדם , גם אם הם אויבים , מצדיק שמחה ? במשלי ( כד , יז ) נאמר : " ב ִ נ ְ פל אויביך ( אוי ִ ב ְ ך ) אל ת ִ ש ְ מח , וב ִ ש ְ לו אל יג ֵ ל ל ִ בך . " ב . אלוהים מסביר שכל הברואים הם מעשה ידיו , כולם נבראו על ידיו , ולכן אין לשמוח במפלתם . . 4 הזמנה לשיחה המצרים טובעים ... זה יפה לשמח ?! בני ישראל שמחו כשהמצרים טבעו בים . מהדעתכם על כך ? מצד אחד ... מצד שני ... . 5 גם חז"ל שאלו אם יפה לשמח כשהמצרים טובעים . לפי המדרש , גם המלאכים - כמו בני ישראל - רצו לחגג את טביעת המצרים בים . אבל אלהים אמר להם : מעשה ידי טובעים בים , ואתם אומרים שירה ? ( לפי התלמוד הבבלי ) א . לפי המדרש , אלהים הרשה / לא הרשה למלאכים לשמח . ב . לפי המדרש , איך הסביר אלהים למלאכים את עמדתו ? 66 שמות פרק טו פרעה וחילו טובעים בים סוף , ציור מאירן מלפני 300 שנים בערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר