עמוד:55

. 6 מה המטרה של מכות מצרים ? מתחו קו בין המטרה לבין הפסוק שמסביר אותה : המטרה לשחרר את בני ישראל ממצרים להראות למצרים מי האל האמתי ללמד את בני ישראל שה' הוא האלהים להעניש את פרעה ועמו הפסוק " והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים = ) בענשים ) גדלים " . ( פרק ז פסוק ד ) " ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתיבמצרים ואת אתתי אשר שמתי בם . וידעתם כי אני " . ה' ( פרק י פסוק ב ) " והוצאתי את בני ישראל מתוכם " . ) פרק ז פסוק ה ) וידעו מצרים כי אני 'ה בנטתי את ידי על מצרים " . ( פרק ז פסוק ה ) בקצור , המכות הן שעור גם למצריםוגם לבני ישראל – שה'הוא האלהים . וגם ספור שפעם תוכל לספר לנכדים שלך ... . 6 כדאי לחזור להסברי התלמידים מתחילת השיעור , כששיערו את מטרות המכות . " ויחזק לב פרעה" לעומת " ויחזק ה' את לב פרעה . " המקרים שבהם נשללת בחירה חופשית מאדם , כמו במקרה של פרעה , הם נדירים וניתנים כעונש . העונש ניתן כשמכסת חטאיו של אדם כה גדולה שהוא נענש בעונש הכבד מכולם – שלילת חופש הבחירה שלו , שמונעת ממנו את היכולת לחזור בתשובה . פרעה והמצרים ראויים לעונש על שעבודם האכזרי את בני ישראל , ואולם הטלת עונש חמור כזה בא רק לאחר שהוא עצמו סירב והתעקש לא לשחרר את בני ישראל . ההזדמנות לשנות את עמדותיו הנוקשות ניתנה לו , בהתראת המכות , אבל הוא מרצונו החופשי סירב לשחרר את העם . בכל המכות הראשונות נאמר : " וי ִ כ ְ בד ל ֵ ב פר ְ עה , " " ויח ֱ זק ל ֵ ב פר ְ עה , " ורק לאחר מכת הברד , כלומר לאחר שבע מכות - שבהן פעל פרעה בעיקשות ובהכבדת לב מתוך בחירתו שלו , רק אז נשללה ממנו היכולת להגיב אחרת , והנוסח משתנה : " וי ְ חז ֵ ק ה' את ל ֵ ב פר ְ עה . " כמעט בכל המקרים של שלילת חופש הבחירה מדובר בעונש לאנשים של ִ בם כבר היה כבד ואטום ( על פי מאמר של רוני מגידוב לשמות יא . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר