עמוד:38

. 10 התשובה כאן אינה חיובית במובהק . אפשר בהחלט לענות שאולי משה פזיז , אלים , קצר רוח . ה' בחר במשה להיות שליחו ונביאו , שנועד להוביל את עם ישראל משעבוד מצרים למעמד הר סיני , ומשם – לארץ המובטחת . תחילה סירב משה לקבל על עצמו את השליחות מכיוון שלא האמין ביכולתו לשכנע את העם – " ו ְ ה ֵ ן לא יא ֲ מ ִ ינו ל ִ י ו ְ לא י ִ ש ְ מ ְ עו ב ְ קל ִ י" ( שמות ד , א ) ובשל היעדר כישורים מתאימים : משה לא היה " א ִ יש ד ְ בר ִ ים" אלא " ְ בד פה וכ ְ בד לשון" ( ד , י . ( הוא דחה את התפקיד וביקש מה : ' " ש ְ לח נא ב ְ יד ת ִ ש ְ לח" ( ד , יג , ( אך בסופו של דין ודברים ממושך נעתר וקיבל על עצמו את ההנהגה . בתפקידו כמנהיג פעל משה כשליחו של ה' ועל פי הוראותיו . . 11 תחילה בודקים את ההבנה האינטואיטיבית – כן או לא – ומכאן אפשר להתעמק בפסוקים ובמשמעות הסירוב . כדאי לנקוט משנה רגישות . אם יש בכיתה תלמידים בעלי ליקוי שפתי כלשהו – זוהי ההזדמנות להעצימם ולהראות שמגבלה כזאת איננה בבחינת מחסום , וכי אפשר לעקוף אותה . משמעות הביטוי " כבד פה וכבד לשון : " מתקשה בדיבור , מבליע מילים , הדיבור קשה לו , מגמגם . משה מסביר לה' שאינו יכול להופיע בפני פרעה כי איננו מדבר כראוי . ייתכן שהתירוץ של משה הוא מטפורי , ומשמעותו שאיננו מורגל לדבר ; וייתכן שאין זה תירוץ כלל , ולמשה הייתה מגבלה פיזית אמיתית : " ויאמר משה אל : ה' ב ִ י א ֲ דני , לא א ִ יש ד ְ בר ִ ים אנכ ִ י גם מ ִ ת ְ מול גם ִ מש ְִ לשם , גם ֵ מאז דבר ְ ך אל עב ְ דך , ִ י כ ְ בד פה וכ ְ בד לשון אנכ ִ י" ( שמות ד , י . ( כלומר – מדברי משה לא ברור אם אמנם גמגם , אם דיבר בכבדות או אם הקושי שלו נבע מ"פחד קהל . " ייתכן שמשה רק פחד לנאום ולדבר לפני אנשים . חז"ל התייחסו לדברים כפשוטם , וסיפרו על משה התינוק שנכווה בלשונו וכך ניצל ממוות , ומאז היה כבד פה וכבד לשון . . 10 הזמנה לשיחה לפידעתכם , אילו תכונות נדרשות לאדם בתפקיד שמשה קבל ? לפי התכונות שראינו שהיו למשה – האם לדעתכם הוא מתאים לתפקיד ? וואו ! איזה כבוד למשה ! מי יכול לסרב לתפקיד כזה ! משה מסרב לשליחות של ה' ( פרק ד פסוקים י-יז ) . 11 קראו בספר את פרק ד פסוק י . א . האם משה הסכים לקבל על עצמו את התפקיד ? כן / לא ב . העתיקו את הבטוי שמשה השתמש בו כדילהסביר למה הוא לא מתאים לתפקיד : אנימפתע !! ג . בפרק הקודם משה אמר לאלהים : ... " מי אנכי כי אלך אל פרעה , וכי אוציא את בני ישראל ממצרים " ? ( פרק ג פסוק יא ) איזה נמוק משכנע אתכם יותר - הפגם בדבור או שמשה לא מחשיב את עצמו ? עד עכשו הרגשתי שהוא מאוד מתאים !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר