עמוד:37

השליחות של משה ( פרק ג פסוקים ז-י ) . 8 קראו את הפסוקים : " ויאמר : ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים , ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו , כי ידעתי את מכאביו . וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה , אל ארץ זבת חלב ודבש ... ועתה לכה , ואשלחך אל פרעה , והוצא את עמי בני ישראל ממצרים " . ( פרק ג פסוקים ז-י ) א . סמנו בפסוקים בצבע אחד את המצב של בני ישראל , שבגללו ה' החליט לפעל . ב . סמנו בצבע אחר את התכנית של . 'ה . 9 העזרו בבאורי המלים שבספר והסבירו : א . מה התכנית ? ב . מה התפקיד של משה ? כל הכבוד לאלהים ! אבל ... רגע ... אז מה בדיוק משה צריך לעשות ? בוא נקרא ! ו"ו זו , הבאה לפני הפעלים ויהי , וארד , ואשת , ונעל - נקראת ו' ההיפוך , כי היא הופכת כביכול את זמן הפועל מעתיד לעבר ( ובמקרים אחרים – מעבר לעתיד . ( " ויקם המלך" – פירושו : המלך קם , " ויאמר אל עמו" – פירושו : אמר אל עמו . והסיפור שאנו עוסקים בו כעת מאפשר להדגים לתלמידים את תפקידה של ו"ו זו . היכנסו למאמר קליל וטוב מאת שרה ליפקין על " לשון המקרא" – על ו' ההיפוך , על לשון מ ְ צרפת ועל מילים מיוחדות בתנ . "ך די לפתוח דף אקראי בתנ"ך , כדי למצוא דוגמאות רבות לצורה זו של הפעלים , . 8 רוב המשימות שאחרי הפסוקים עוסקות בחילוץ מידע מתוך הטקסט . מומלץ להקנות מילים טרום קריאה . הצעות למילים להקניה טרום קריאה : עוני עמי , נוגשיו , זבת חלב ודבש , שמות עמי כנען , הלחץ . זוהי גם הזדמנות להתעכב על אחד המאפיינים הבולטים של לשון המקרא ולאפשר לתלמידים להבין את הקודים הפנימיים שלה , ובהם – התפקידים השונים של האות ו"ו במקרא . לשון המקרא שונה מהעברית בת זמננו , וזאת הסיבה שאנו נזקקים לתנ"ך מפורש כדי להבין אותה . ללשון המקרא סימנים המיוחדים רק לה , ואחד הבולטים בהם הוא ו' "ההיפוך . " בימי המקרא , כשאדם היה חוזר לביתו אחרי היעדרות , הוא לא היה מספר את קורותיו כך : " בהתחלה ירדתי עם הגמלים שלי אל הבאר , שתינו מים , ואז עלינו לירושלים . " בלשון המקרא זה נשמע כך : " ויהי היום וארד עם גמליי הבארה , ואשת עמהם ונעל ירושלימה . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר