עמוד:36

. 7 א . משמעות הניב " של נעליך מעל רגליך : " נ ְ הג בכבוד ובצניעות בנוכחות מה שאתה עומד לפניו . כך הוזהר משה בהתקרבו לסנה הבוער , בבואו לנסות להבין את התופעה המוזרה . כשמשה מתקרב לסנה הבוער , למקום ההתגלות האלוהית , הוא שומע את קול אלוהים שמזהירו : " אל ִ ת ְ קרב ה ֲ לם ! של נ ְ עליך מ ֵ על רג ְ ליך , ִ י המקום א ֲ שר אתה עומ ֵ ד עליו אד ְ מת קדש הוא . " בדתות רבות , כמו למשל באסלם , נהוג לחלוץ נעליים לפני כניסה למקום קדוש . . 7 הסנה לא סתם בוער ... זו התגלות של ה' למשה ! א . קראו בפסוק ה : למה ה' צוה על משה "של נעליך מעל רגליך ? " ב . קראו בפסוק ו : איך הגיב משה להתגלות של ה' אליו ? למה אלהים דבר אל משה מהשיח הבוער ? למה הוא לא פשוט דבר אתו ? אולי הוא לא רצה להבהיל אותו ? אולי הוא רצה להסביר לו משהו במראה המרשים הזה ?! ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר