עמוד:31

פרקים ג - א ( י ( , י- ) ד יז ) השליחות של משה משה ברח ממצרים . הוא הגיע למדין , הקים שם משפחה ונהיה רועה צאן . באותו הזמן , במצרים , בני ישראל ממשיכים לסבל ! מי יושיע אותם ? אני יודע ! אני יודע ! משה יושיע אותם ! אבל משה עוד לא יודע שזה התפקיד שלו ... הסנה הבוער ( פרק ג פסוקים א-ו ) . 1 קראו את הפסוקים מסוף הפרק הקודם : " ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים , ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו . ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה . וישמע אלהים את נאקתם , ויזכר אלהים את בריתו את אברהם , את יצחק ואת יעקב . וירא אלהים את בני ישראל , וידע אלהים " . ( פרק ב פסוקים כג-כה ) א . סמנו בצבע אחד את המלים שמתארות את הסבל של בני ישראל . ב . סמנו בצבע אחר את המלים שמתארות את התגובה של אלהים . שמות פרקים ג , ד 25 גמלי מייצג את רוב הילדים , שיודעים את התשובה . הנקודה המרכזית אינה החידה – מי זה יהיה – אלא תהליך המינוי והתגובה של משה למינויו . . 1 א . טכניקת הסימון בטקסט מאפשרת קריאה צמודה של הטקסט , לכן הבאנו את הפסוקים בחוברת הלימוד . המילים קשות , ולכן כדאי לחזור ולהפנות לביאורי המילים שבספר . ב . מעניין שארבע המילים המסמנות את הסבל קשורות לקול ( ויאנחו , ויזעקו , שוועתם , נאקתם , ( וארבע המילים שמסמנות את התגובה קשורות לקליטה בחושים ולהבנה ( וישמע , ויזכור , וירא , וידע . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר