עמוד:26

פרק ב ( יא-כה ) צעדים ראשונים של מנהיגות בני ישראל עבדו בפרך במצרים , ואלו משה גדל בארמון המלך . משה שהתבגר , יצא אל אחיו וראה מציאות שלא הכיר ! הוא ראה אנשים שפוגעים באנשים אחרים . כיצד משה הגיב ? משה מתערב במקרים של חסר צדק : המקרה הראשון ( פסוקים יא-יב ) . 1 כאשר משה יצא מהארמון , הוא ראה איש מכה איש אחר . אקראו את פסוק יא וסמנו את האפשרות המתאימה : האיש המכה היה איש מצרי / איש עברי , והאיש שהכו אותו היה איש מצרי / איש עברי . ב . מה עשה משה ? 20 שמות פרק ב . 1 פתחנו בשאלות הבנת הנקרא . היכרות עם שלושה אירועים שבהם התגלו תכונותיו של משה . מכל אפיזודה מומלץ לחלץ את תכונותיו של משה . כאן מתבקשת עצירת ביניים ובה התייחסות הן לעברו של משה : האם יש קשר בין האופן שבו גדל למי שהוא עכשיו ? והן לגבי העתיד : האם תכונותיו מתאימות למנהיגות ? התשובה מורכבת , ואפשר להיות ביקורתיים : האם אימפולסיביות ואגרסיביות מתאימות למנהיג ? בסוף הפרק – הצעה להתבונן פנימה ולשאול : מה הייתם אתם עושים במקרים דומים ? היכנסו למאמר " ילדותו ובחרותו של משה" מאת בני גזונדהייט . המאמר דן בשלושה אירועים המסופרים על משה בתקופה שקדמה למינויו למנהיג : הריגת המצרי מכה העברי , ההפרדה בין שני עברים ניצים והעזרה לבנות יתרו . המאמר מציג ניתוח ספרותי של כל אחד מהסיפורים בנפרד , ולאחר מכן בוחן את היחס בין הסיפורים ומראה שהקשר ביניהם הוא קשר של תהליך . משה מתקדם מאירוע לאירוע לקראת עשיית צדק בחברה האנושית , בלי קשר לסוגיה הלאומית . כניסה למקדש לוקסור במצרים . מקדשים וארמונות כאלה היו במצרים בתקופה של הספור שלנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר