עמוד:14

. 2 ד . בכמה מקומות במהלך לימוד הספר משובצים מדרשים ודברי פרשנות – הן פרשנות מסורתית הן פרשנות מודרנית . מטרת התוספות האלה – להצביע על קשיים בטקסט , לפתור קושיות , לעורר מחלוקות , להרחיב את הדיון ולעורר השראה לדמיון וליצירה . בכל מקום נביא את המקור , ולצדו מילים ספורות על המדרש או על בעל הפירוש . כדאי לוודא שהתלמידים מבינים שזוהי תופעה חריגה באופן קיצוני . כדי להבין כיצד העמיק השעבוד וכיצד הפך לכוונת השמדה , יש לשים לב להדרגתיות הן בתהליכי השעבוד וההשמדה הן במידת המעורבות של המצרים : תחילה הועסקו בני ישראל על ידי שרי מסים ועבדו בעבודות ציבוריות – בניית מחסני תבואה ( שמות א , יא . ( אחר כך חל מעבר מעבודות שירות ציבוריות בהשגחתם של שרי מסים לעבודה בבתים ובשדות , והמצרים כולם העבידו את בני ישראל ( שם יג . ( כיצד התרחש המעבר הזה ? מעמדם של בני ישראל השתווה למעמדם של אחרים במצרים , והם חדלו להיות בעלי מעמד מיוחד . לכך נוסף תהליך של " ויק ֻ צו" ( שם יב . ( מה שהתחיל כתהליך מלמעלה – בהוראת פרעה ובפיקוח שריו – הפך לתהליך מלמטה : המצרים מצאו הזדמנות להרוויח מהנסיבות . מכיוון שהשלטון עמד מאחורי המהלך הזה , לא הייתה כל הגנה שלטונית שתבלום את המתרחש . המעבר מהחוקי אל הבלתי חוקי התאפשר גם מפני שבני ישראל נעשו הפקר . גם הצו להרוג את בני העברים לא התחיל בצו המוני המופנה אל כל המצרים , כי אם כצו המופנה אל הנשים המיילדות בלבד , שעל פי חלק מהמפרשים היו נשים מצריות ( שי ִ יל ְ דו את העבריות . ( לאחר שמהלך זה נכשל , והעם המשיך להתרבות , הפנה פרעה את הצו אל כל בני עמו . זה חריג מאוד שילדים רבים כל כך נולדים ... איך זה קרה ? ד . הפרשן רש"י הסביר : " שהיו יולדות ששה בכרס אחד " . ( כרס = בטן ) לפי רש"י , בכל לדה – כמה תינוקות נולדו לנשים של בני ישראל במצרים ? מי היה רש"י ? השם רש"י הוא ראשי תבות של המלים -רבי שלמה יצחקי . רש"י חי בשנים 1040-1105 ( לפני יותר מ-900 שנים . ( הוא היה אחד הפרשנים הכי חשובים של התנ"ך . הפרושים של רש"י מערבים פשט , דרשואגדה . פשט הוא המובן הפשוט והברור של הפסוק , ודרש הוא למוד נוסף מתוך הפסוק . כמה מרגש ! אני זוכר שבתחלת הספור של עם ישראל היו נשים שלא הצליחו ללדת ... שרה , רבקה , רחל . ועכשו בני ישראל רבים כל כך . ממש עם ! המצרים מעבידים את בני ישראל בפרך ( פסוקים ח-יד ) . 3 הזמנה לשיחה לפידעתכם , איך מותו של יוסף ועליתו של מלך חדש במצרים יכלו להשפיע על בני ישראל שחיו במצרים ? ( לחיוב ? לשלילה ?( לפידעתכם , איך העבדה שבני ישראל היו רבים וחזקים יכלה להשפיע על מלך מצרים ? ( לחיוב ? לשלילה ?(

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר