עמוד:9

. 3 המדריך למורה " פתקיות" לצד המקומות הרלוונטיים המדריך מוגש למורים כהערות שוליים סביב חוברת העבודה , ובחלק מהמקומות הבאנו הפניה להרחבות הקשורות לנושא . צורה זו , שהמדריך למורה מכיל בתוכו את חוברת העבודה , מאפשרת להשתמש בו במהלך השיעור . ההערות עוסקות גם בהיבטי תוכן וגם בדידקטיקה ובתקשורת בין-אישית בכיתה , ומומלץ לקרוא אותן כחלק מתהליך ההכנה לשיעור . כניסה להוראת הפרק בתחילת כל פרק מוצגים רציונל ההצעה להוראה ומבנה היחידה . הקריאה בטקסט המקראי והבנתו הקריאה וההאזנה לטקסט המקראי כלשונו חשובות ביותר לטיפוח האוריינות בספר הספרים . עם זאת , לשון המקרא שונה מהעברית בת זמננו , והתלמידים זקוקים לעזרה . מורים רבים מקריאים בכיתה את פסוקי הפרק כולו , ועוצרים את הקריאה בכל פעם שמגיעים למילה קשה המצריכה ביאור . כך מוקדש זמן רב מאוד לקריאה , הקריאה אינה רציפה , והתלמידים עלולים להתקשות בהבנת העלילה . צוות הפיתוח מציע שיטת קריאה אחרת , שמטרתה לתת לתלמידים תחושת התמצאות בטקסט לאורך כל זמן הקריאה . השיטה מבוססת על ארבעה עקרונות : הקניה טרום קריאה : אפשר לשער אילו מילים בטקסט יהיו קשות ויצריכו ביאור ( מילים שבלעדיהן אין הבנה , ( ואילו מילים יובנו מתוך ההקשר . את המילים הקשות כדאי להקנות לפני הקריאה ולא לקטוע את רצף הקריאה כשמגיעים אליהן . כל מורה , לפי שיקול דעתו ולפי היכרותו את הכיתה , יחליט אילו מילים ( מהמילים המבוארות במקראה ) הכרחיות להבנה וכדאי ללמדן לפני הקראת הפרק . מיקוד : לא תמיד צריך לקרוא את כל הפרק עם התלמידים , בבחינת תפסת מרובה לא תפסת . לעתים מוטב להתמקד בקריאת הפסוקים העיקריים בפרק . הקריאה כמסייעת להבנת הסיפור : בחרנו להגיש את פרקי תכנית הלימודים לכיתה ג מפי מספרי סיפורים כדי להעניק את החוויה של שמיעת התורה כסיפור . הקריינות מאפשרת הבנה טובה מתוך הקשר . מומלץ להשתמש בקריינות זו ככל האפשר . הבנה בסיסית של הסיפור : עיון ראשוני בטקסט ברמה של הבנת הנקרא של היחידה הנלמדת . הקניית מילים חשובות מתוך הפסוקים – טרום קריאה ( ולא במהלך הקריאה : ( שלב – 1 הקניית ידע על המילה הגדרת המילה , לדוגמה : תבן – אחד המרכיבים הדרושים להכנת לבנים בתקופה העתיקה . תבן עשוי מקש . שימושי המילה בתוך משפט , הדגמה של המורה לשימוש בתוך משפט , לדוגמה : כדי להכין לבנים יש צורך בתבן . אם לא יהיה תבן , לא יהיה אפשר להכין לבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר