עמוד:8

עוד על חוברת העבודה שימוש בציורים הציורים משולבים בחוברת העבודה ומזמנים עבודה כמדרש תמונה או משמשים ככלי ביאורי או כדרך לסיכום ולקבלת פרספקטיבה ( לדוגמה – סיכום חיי משה . ( הציורים גם מאפשרים לתלמידים להשלים פערים ומידע שלא נמסר בטקסט המקראי וגם לתת ביטוי לרגשות הגיבורים ולמחשבותיהם – באמצעות השלמת בועות דיבור או מחשבה בקומיקס . הרחבת עולמם התרבותי של התלמידים במקומות שונים הרחבנו בהצעה להוראה מעבר לגבולות הסיפור והצענו נגיעה בשדות תוכן הנושקים למקרא , כגון – מדרשים , שירה ואמנות . התנ"ך הוא מקור השראה לעולמות אלו , והם מצדם יכולים להזין את הוראת המקרא . לדוגמה : בפרק ג הבאנו את המדרש על משה והגדי ( תוך הדגשת היותו מדרש , ( ובפרק יט הבאנו יצירות אמנות שונות המתארות את מעמד הר סיני ואת החוויה החושית שבאירוע . גמלי וקקטוס את הלימוד מלוות שתי דמויות - " גמלי" ו"קקטוס . " תפקידם לאפשר הפוגה , להגיד את המובן מאליו , להבהיר עניינים קשים , לבטא רגשות ודעות על המסופר ולתת להם לגיטימציה , להציג מורכבויות – וגם להצחיק ולשעשע . כפי שציינו בפתיח , החוברת וההנחיות למורה הן בגדר המלצה . מומלץ לכם , המורים , לבחור מה לאמץ מתוך ההצעות שבחוברת ולבחון מה עולה בקנה אחד עם מטרות ההוראה שלכם , עם הצרכים שלכם ועם צורכי הכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר