עמוד:2

מדריך למורה לכיתה ג - שמות , ויקרא , במדבר , דברים על פי תכנית הלימודים לכיתות ג לבתי הספר הממלכתיים ניהול הפיתוח : תמר סלהוב פיתוח וכתיבה : נויה שגיב , תמר סלהוב , צוות מקרא , מטח ליווי הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , מטח ייעוץ מדעי : ד"ר רוני מגידוב ייעוץ דידקטי : נירה לוין , צוות חינוך לשוני , מטח קראו והעירו : קרן ארבל , בית הספר בן גוריון , ראשון לציון בית הספר כפר סבא הצעירה , כפר סבא - בית ספר מלווה פיתוח עריכת לשון ומגדר : אלפא אלשיך איורים : מנחם הלברשטט עיצוב גרפי : שרית יוקר ניהול אמנותי : דני זוורו הבאה לדפוס : דניאל אשל טיפול בזכויות היוצרים של הטקסטים : נועה נתנאל תחקיר וטיפול בזכויות היוצרים של התמונות : דבורה גרודה תודה לרעות גרוס על הסיוע בניקוד ובהגהות . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בחוברת - שמורות לבעליהן . © תשע . ( 2015 ) "ה כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר