עמוד:168

מכתב ( מאמר ) תגובה לכתבה מאת שי דורון ( טקסט מעובד ומקוצר על-פי עיתון " הארץ ( " פעילות 12 בשיחה בכיתה כדאי להדגיש את האופן שבו פורש שי דורון את טיעונו : במקום להתייחס לנטע אחיטוב כאל אויבת – הוא מציג אותה כבעלת ברית במאבק נגד מה שהוא מכנה " גני החיות הרעים . " הוא מהדהד את הטענות שלה , מסכים עם רובן ויוצר בידול בין גני חיות שהביקורת כלפיהם מוצדקת וחשובה , לבין גני חיות שיש לתמוך בהם ובשל העבודה הראויה שהם עושים . פעילות 13 פעילות זו עוסקת באיכות המיוחדת של מכתבו של שי דורון כמכתב תגובה : הוא צמוד לטיעונים שמעלה הכתבת ומגיב אליהם ישירות ובשיטתיות , ולא שוטח באופן כללי את משנתו ואת דעותיו על גני החיות . לכן מתבקשים התלמידים לקרוא את מכתבו ולעבוד עליו בהקשר לכתבה . פעילות 14 פעילות זו היא צעד נוסף בתהליך החקר . אחרי שהתלמידים מבינים את עמדתו של דורון ביחס לכל אחת מהנקודות שהועלו בכתבה ומפתחים את היכולת לחוש גם את המשתמע ממנה , הם מתבקשים להכליל וליצור תמונה שלמה של עמדה זו , כלומר להסיק ולכתוב איך היה דורון מגיב לטיעון שאליו לא התייחס באופן ישיר במכתבו ( גן חיות הוא בית כלא , ובית כלא אינו מקום בילוי לילדים . ( הצעה להרחבה כדאי לברר עם הילדים מה פירוש הביטוי " גולת הכותרת" כפי שמוצע להלן . מה פירוש הביטוי " גולת הכותרת , " המופיע בסוף פסקה : 1 כלוב שיא סיבה ( פירוש מילולי : גולת הכותרת היא הכדור הנמצא בכותרת המקשטת את עמוד הבניין ) צער בעלי חיים בטקסט מובאים ארבעה מקורות ביחס לבעלי חיים ביהדות . כדאי לקרוא את המקורות בכיתה ולוודא כי הילדים הבינו את משמעותם . מן המקור בספר בראשית ניתן להבין כי הקב"ה נתן לאדם שליטה בבעלי החיים , שמאפשרת לו להשתמש בהם לצרכיו ( וביניהם לצורך מאכל , ( אך יחד עם זאת ציווה אותנו לדאוג לצרכי בעלי החיים , ואסר עלינו לצער אותם . ניתן להביא דוגמאות למצוות נוספות כמו : " לא תחסם שור בדישו" ( דברים כה , ד ) או " כי תראה חמור שנא ךָ רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו , עזב תעזב עמו" ( שמות כ"ג , ה . ( הדיון בשאלת גני החיות על פי המקורות דורש הכרעה בנוגע למעמדם : אם גני החיות מצערים את בעלי החיים ( כפי שסוברת נטע אחיטוב , ( הרי שיש לסגור אותם שכן נאסר עלינו לצער את בעלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר