עמוד:166

מטרות הבעה , הבנה ולשון . 1 המטרה המרכזית היא להציף היבטים שונים של טקסטים טיעוניים : א . מבנה של טקסט טיעוני – טענות וטענות נגד ( חשוב לציין שכתבתה של נטע אחיטוב בנויה בהתאם למבנה זה בעוד המבנה של מאמר התגובה שכתב שי דורון הוא של קבלה עקרונית של הטענות והפנייתן לכיוון אחר . ( ב . אופני ההנמקה והתמיכה בטיעונים – דוגמאות ודברי מומחים . ג . חוזק ותקפות של טיעונים – האם מה שמוצג כטיעון משכנע הוא אכן כזה ( למשל : האם התנהגות פסולה של מבקרים בגני חיות אכן מלמדת שלגני חיות אין ערך חינוכי ? וראו בהמשך בפעילות . ( 8 ד . אמצעים רטוריים – שימוש בתארים מעצימים , הכללות , הסכמה לדברי היריב כבסיס להתנגדות לו ועוד . . 2 חידוד הרגישות לעמדה הניטראלית או הניטראלית לכאורה של הדובר . . 3 טיפוח של שיח כתוב מורחב : כתיבת טיעון מנומק הנתמך בדוגמאות ובציטוטים מתוך הטקסט . . 4 התנסות בתהליך חקר מתמשך בקבוצות . הערות והצעות להוראת הפרק " האם צריך גני חיות " ? מאת נטע אחיטוב ( כתבה מעובדת ומקוצרת על-פי עיתון " הארץ ( " לאחר קריאת הכתבה , ואם עולה הצורך לברר את הבנת הנקרא בירור ראשוני , אפשר לשאול את התלמידים באופן כללי בלבד על עמדתה של הכותבת לגבי סגירת גני חיות ועל הטיעונים שהיא מביאה . בהמשך הפרק יבחנו התלמידים את השאלות האלה ביתר פירוט . פעילות 3 מטרת השאלה היא לפתח רגישות של התלמידים לכך שעל אף הניסיון להציג גם את עמדתם של גני החיות , יש בכתבה עמדת דובר ברורה : עמדתה של הכותבת מופיעה בפתיח , היא ניכרת במשקל הרב ובבולטות שהיא נותנת לטיעונים בעד סגירת גני החיות , והיא משתמעת גם מההיגד שלה על גני החיות ה " מנופפים" בטיעון שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר