עמוד:109

מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 חשיפה לעולם שאינו מוכר לרוב התלמידים – עולמו של בעל מלאכה בסדנה שלו . התלמידים ייחשפו לעולמו של בעל מלאכה נדיר יחסית : בונה ומשפץ כלי נגינה . . 2 היכרות עם הכינור , שהוא כלי מרכזי בתרבויות מוזיקליות שונות , ומפגש ( שעבור חלק מהתלמידים עשוי להיות מפגש ראשוני ) עם צלילו המיוחד , עושר הביטוי שלו וקסמו . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 העמקת ההיכרות עם הסוגה של כתבת ריאיון . נושא הריאיון נלמד ב"מילה טובה ג" באופן ראשוני , שם הושם הדגש על היכרות עם הסוגה , על פורמט השאלות-תשובות האופייני לה ועל תכנון ריאיון . בפרק הנוכחי המטרה היא להעמיק את הבנת הסוגה ולטפל בכמה היבטים נוספים . רוב ההיבטים הללו קשורים לייצוג הכתוב של הריאיון ובמיוחד לכתבת ריאיון המורכבת מטקסט עשיר ולא רק משלד של שאלות-תשובות : ראיונות הם דינמיים . הם מבוססים אומנם על שאלות מוכנות מראש , אך הם מתפתחים ומעמיקים גם בעקבות תוספות של המרואיין או בעקבות תגובות לא מתוכננות של המראיין לדברי המרואיין . כתבה הכוללת ריאיון היא יותר מפינג-פונג של שאלה-תשובה . יש בה גם מה שקרוי "צבע" - כלומר תיאורים של המקום ושל המרואיינים , תיאורי מחשבותיהם של המראיינים וכדומה . בנוסח הכתוב של הריאיון , המידע המגיע ממרואיינים עשוי להיות מיוצג בדרכים שונות : לעתים הוא מופיע כתשובה מלאה העומדת מובדלת מתיאוריו של הכותב ולעתים הוא משובץ בתוך התיאורים שלו . כתבת ריאיון עשויה לכלול גם ידע קודם על המרואיינים שנאסף בתחקיר מוקדם , והמשמש את הכתבים ליצירת רקע והקשר לריאיון . . 2 שיח מורחב כתוב : פיתוח אסטרטגיה של תרגום מידע ויזואלי לטקסט מילולי כחלק מרכישת כישורים של שיח מורחב כתוב כיצד לתאר במילים את מה שהעיניים רואות ? הפרק מזמן דיאלוג מודע וחקרני של התנועה מהתבוננות לכתיבה ( צפייה בסרטון וידאו של בית המלאכה וכתיבה על המקום , ( ודיאלוג נוסף בין הכתיבה האישית של התלמידים לכתיבה של המראיינת . הפעילות הזו מציגה את ההתבוננות השקטה והקפדנית כאסטרטגיה אפשרית להתמודד עם הקושי למצוא מלים למראה העיניים . היא גם מדגישה את ממד הבחירה האישית שיש בכל תיאור ( מה אנו מתארים ? מה אנו לא מתארים ? כיצד אנו מתארים ?( ומזמינה את התלמידים לתאר בדרכם ולכבד את מה שחשוב בעיניהם . . 3 שיח מורחב כתוב : פיתוח מודעות לחשיבותה של נקודת המבט ולמאפייניה כחלק מרכישת כישורים של שיח מורחב כתוב . התלמידים מוזמנים גם לשים לב לעובדה שכותבים מתמקמים בנקודת מבט מסוימת , לא רק מבחינת דעותיהם והעדפותיהם , אלא מבחינה פיזית ממש : מה יכול אדם לדעת כשהוא נמצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר