עמוד:162

הקבלן : אוה ... אני מתכוון לבניין התפעל . שמע , אנחנו מדברים פה על הצעקה האחרונה – לא פעולה של אדם אחד , אלא פעולה הדדית , בין שניים . ( מתקרב לקונה : ( התידד , התאהב , התחבק ... הקונה ( מתחמק : ( אה ... לא . אני דווקא מעדיף לבד . הקבלן : אחלה ! בניין התפעל זה גם לפעולות שאדם עושה לעצמו , בשביל עצמו : התמתח , התרחץ , הסתגר ... הקונה : תגיד , זה תמיד ככה ? הבניינים יציבים , אין חריגות בנייה ? הקבלן : לפעמים יש חריגות . תראה : לא אומרים כנסתי לדירה , אלא נכנסתי , אף-על-פי ש'נכנסתי' לא מראה על פעולה סבילה . ולא אומרים מת פּ גשים או מתלחמים . לא כל פועל קיים בכל בניין . אבל הבניינים הם התבניות המקובלות , ובדרך כלל יש משמעויות אופייניות . אז מה ? אתה קונה ? הקונה : לא , אני רק מסתכל ... ( הוצג בטלוויזיה החינוכית בתוכנית " חדש בעיניים ( " במערכון מופיעות צורות פועל בבניינים שונים . אפשר לראות שחלק ניכר מהפעלים , השייכים לבניין אחד , יש להם משמעות משותפת , המשמעות הבולטת של הבניין . אך השיטה אינה מסודרת לגמרי , ויש חריגות . פעילויות לתלמידים ( כדאי להציע עבודה בזוגות : ( א . במערכון הובאו פעלים בבניין התפעל . אילו שתי משמעויות בולטות יש לפעלים אלו ? ב . העתיקו מהמערכון שתי צורות פועל בבניין התפעל , המתאימות למשמעות אחת ( כתבו מה המשמעות , ( ושתי צורות – המתאימות למשמעות השנייה ( כתבו מהי . ( ג . הוסיפו לכל קבוצה צורת פועל אחת , המתאימה למשמעות הפעלים בקבוצה . . 1 א . איזו משמעות בולטת יש לפעלים בבניין הפעיל , שהובאו במערכון ? א . הוסיפו שתי צורות פועל בבניין הפעיל , המתאימות למשמעות זאת . . 2 במערכון משתמש הקונה בצורות פועל חריגות , שאינן מקובלות בעברית התקנית , אך הן מופיעות לפעמים בלשונם של ילדים קטנים : כנס , נפרק , מת פּ גשים , מתלחמים . הסבירו מה ההיגיון שבכל צורה מהצורות האלה ( חשבו על המשמעויות הבולטות של הבניינים , שהשפיעו על יצירת הצורות האלה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר